Veelgestelde vragen én antwoorden.

Afbeelding van Peggy und Marco Lachmann-Anke via Pixabay

De gemeente gaat niet over het openbaar vervoer. Weet Lokaal Tilburg dat niet?

Jazeker wel! Maar vroeger had de gemeente wél regie over het OV. Wij willen die regie graag weer terug. Daarom willen we de gemeente via een initiatiefvoorstel toestemming aan ‘Den Haag’ laten vragen. Zodat we het als gemeente weer zelf kunnen regelen.

Waarom heeft Lokaal Tilburg voor Wijkevoort gestemd?

Wij kiezen voor de toekomst. Als we onze aarde leefbaar willen houden, zeker voor onze kinderen, dan is de transitie naar een duurzame en circulaire economie heel belangrijk. We moeten dus letterlijk ruimte bieden aan innovatieve bedrijven die duurzame producten maken, in plaats van wegwerpartikelen. Wijkevoort wordt een gebied dat ruimte biedt aan dit soort bedrijven.

Wat is het verschil tussen Lokaal Tilburg en andere (lokale) partijen?

Wij zijn een democratische vereniging waarbij de leden uiteindelijk onze visie en beleid bepalen. Daarin zijn we uniek in Tilburg

Is Lokaal Tilburg een rechtse partij?

Wij zijn niet links of rechts, maar lokaal. En we zetten ons in voor alle inwoners. Iedereen doet er namelijk toe. Of het nu gaat om ondernemers of om kwetsbare inwoners als ouderen en minima.

Is Lokaal Tilburg alleen voor ondernemers?

Zeker niet. Er zijn veel ondernemers in onze stad. En we hebben veel kiezers en volgers onder de ondernemers. Maar als Lokaal Tilburg zijn we er voor alle inwoners. Voor ons is iedereen even belangrijk.

Wat wil Lokaal Tilburg doen voor ouderen?

Lokaal Tilburg wil in de eerste plaats goed luisteren naar ouderen. Daarnaast willen we hun verhalen en behoeften vertalen naar de Tilburgse politiek. Ouderen hebben vaak heel specifieke problemen, zoals eenzaamheid, zorg, vervoer, en levensloopbestendig wonen. Zo hebben we ons een aantal jaar terug hard gemaakt voor een aantrekkelijke lening om levensloopbestendige aanpassingen mogelijk te maken. Daardoor kunnen ouderen nu langer en gelukkiger in hun eigen (verbouwde) huis blijven wonen.

Waarom heeft Lokaal Tilburg zo weinig vrouwen op de lijst? Wat hebben jullie gedaan om meer vrouwen op de lijst te zetten?

Kwaliteit staat voor Lokaal Tilburg bovenaan. Ongeacht geslacht, afkomst, religie et cetera. In de top 10 van onze lijst (die veelzijdig en divers is), staan 3 toppers van vrouwen, die prima in staat zijn Lokaal Tilburg te vertegenwoordigen.

Wat doet Lokaal Tilburg voor de cultuursector?

Kunst is belangrijk voor onze samenleving. Laagdrempeligheid en betaalbaarheid zijn randvoorwaarden om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken. Wij willen heel graag een zo breed mogelijk aanbod van kunst en cultuur in onze stad. Want dat is niet alleen heel belangrijk voor de ontwikkeling van jong en oud, maar ook voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook de historie en het cultureel erfgoed van Tilburg vinden we heel belangrijk.

Wat doet Lokaal Tilburg voor mensen in armoede?

Lokaal Tilburg wil een goede start voor alle kinderen en jongeren, in een prettige en veilige leefomgeving. Iedereen moet gelijke kansen hebben om zijn/haar talenten te ontwikkelen en gelijke kansen hebben op werk dat ertoe doet. Elke Tilburger moet worden gezien, gehoord, gewaardeerd en moet er echt bij horen. Wij vinden dat niemand in armoede mag leven. Kwetsbare inwoners moeten dus worden geholpen worden om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving.

Lokaal Tilburg wil in het College, maar kunnen jullie een wethouder leveren?

Zeker weten, kijk maar naar onze kandidatenlijst. Daarop staan mensen die absoluut de kwaliteit hebben om een goede wethouder te zijn. Op meerdere terreinen.

Lokaal Tilburg wil in het College. Wat is jullie breekpunt?

Machtsmisbruik, fraude, discriminatie en uitsluiting van groeperingen en individuen.

Lokaal Tilburg wil in het College. Zijn er partijen met wie je niet in een coalitie wilt?
Zo ja: wie en waarom niet?

Lokaal Tilburg is een partij van samenwerken. Daarbij is alles in het belang van onze inwoners. Wij sluiten niemand uit, maar zoeken juist de verbinding.

Wat wil je als Lokaal Tilburg minimaal hebben bereikt over 4 jaar?

Een samenleving waarin het normaal is dat inwoners meedenken en meebeslissen over hun eigen leefomgeving en ondernemersklimaat. Inwonersparticipatie moet gewoonte zijn geworden in alle processen van onze gemeente.

Welke drie zaken hebben jullie in de afgelopen vier jaar bereikt?

Eigenlijk te veel om op te noemen. In de meeste gevallen ging het om het oplossen van issues waar inwoners mee zaten. Drie voorbeelden waar we best trots op zijn:
1. Ons Initiatiefvoorstel ‘Inwonersparticipatie’ waarin we een systeem hebben voorgesteld om inwoners mee te laten beslissen over hun leefomgeving.
2. De nieuwe detailhandelsvisie
3. Uitbreiding van de handhaving

Is Lokaal Tilburg voor de opvang van statushouders? En asielzoekers?

Ja, Tilburg heeft de verantwoordelijkheid om haar aandeel te leveren, conform de landelijke afspraken. Mensen die in nood zijn en hun huis en haard hebben moeten verlaten, moeten humaan worden opgevangen. Wel zijn we kritisch op vluchtelingen uit de zogenaamde ‘veilige landen’.

Wat doet Lokaal Tilburg voor ondernemers?

Het MKB zit in ons in het bloed. Wij vinden dat Tilburg een goed en kansrijke verblijfsklimaat moet hebben voor ondernemers die zich hier willen vestigen. Voor Lokaal Tilburg is het MKB de motor, maar ook de grootste werkgever van de Tilburgse economie. We willen de ruimte voor verdere groei hiervan graag faciliteren.

Is Lokaal Tilburg voor kernenergie?

Wij laten ons op dit onderwerp graag leiden door de experts. In de toekomst zou kernenergie wellicht een alternatieve energiebron kunnen zijn voor fossiele brandstof. Lokaal Tilburg is echter wel tegen biomassacentrales, vanwege de massale bomenkap die daarvoor nodig is. Randvoorwaarde is ook dat de veiligheid van de kerncentrales gegarandeerd is. Wij vinden het vooral belangrijk dat voor alle inwoners het energieverbruik betaalbaar blijft, eventueel door compensatie- en/of subsidieregelingen.

Is Lokaal Tilburg voor een vaccinatieplicht? (Ook al ga je daar niet over.)

Nee, wij zijn niet voor een verplichting. Mensen moeten een vrije keuze hebben. Die vrije keuze kan alleen wel beperkingen met zich meebrengen in het kader van het grotere maatschappelijke belang.

Is Lokaal Tilburg voor het versmallen en vergroenen van Ringbaan West?

Bereikbaarheid is essentieel voor onze stad en onze economie. Die bereikbaarheid mag geen gevaar lopen. Maar we zijn wel voorstanders van meer m3 groen in onze stad. Als dat samen kan, graag!

Wat bedoelt Lokaal Tilburg met ‘keuzevrijheid op het gebied van vervoer’?

Daar bedoelen we mee dat we bezoekers en inwoners van Tilburg zelf willen laten bepalen met welk vervoer ze zich willen verplaatsen. Tilburg wil een aantrekkelijke, gastvrije stad zijn (en blijven) voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Goede bereikbaarheid en keuzevrijheid op het gebied van vervoer zijn voor ons dus belangrijk.

Wat doet Lokaal Tilburg voor jongeren en studenten?

Allereerst zorgen voor fatsoenlijke huisvesting, en huisjesmelkers keihard aanpakken. Daarnaast willen we al onze inwoners maximaal de ruimte bieden om hun talenten te ontwikkelen. Oók studenten.
We vinden verder dat er meer positieve aandacht moet komen voor de mbo-opleidingen, waar we als onderwijsstad trots op zijn. Garantie van onderdak voor buitenlandse studenten is voor ons een voorwaarde voor toelating tot een opleiding.

We hebben nu ONS Tilburg, Voor Tilburg, Lijst Smolders Tilburg en Lokaal Tilburg. Kunnen jullie niet gewoon als één lokale partij meedoen?

Lokaal Tilburg is een democratische vereniging waar de leden het beleid bepalen. Geen partij waar beslissingen maar door één persoon worden genomen. De andere lokale partijen hebben ieder een eigen cultuur en identiteit. Wij zijn vóór samenwerking – dat laten we steeds zien en we blijven daar voor open staan – maar we hechten veel belang aan onze waarden en normen. Soms merken we dat niet alle partijen daar hetzelfde over denken.

Hoe staat Lokaal Tilburg tegenover ‘van het gas af’ en ‘meer stadsverwarming’?

Met de kennis van nu, hebben we wel onze bedenkingen bij stadsverwarming.
Niet alleen vanwege de hoge prijzen omdat er ooit is afgesproken die prijs aan de gasprijs is gekoppeld, maar ook vanwege de voeding door de Amercentrale, waar
niet duurzame biomassa wordt gebruikt. Inwoners moeten zelf kunnen kiezen hoe hun woning verwarmd wordt.

 

Dank u voor het delen!