Categorie: Vragen

Regelmatig stellen wij vragen in de Gemeenteraad. Het stellen van vragen is een belangrijk instrument om onderwerpen op de agenda te krijgen.
Vragen die makkelijk te beantwoorden zijn – naar onze inschatting – stellen we in het Vragenhalfuurtje. Vragen die meer tijd nodig hebben om een informatief antwoord op te krijgen, stellen we als ‘Artikel 40’ vragen.

Heeft u ook een vraag? Stuur deze naar de fractie, via de website www.tilburgmaawt.nl of via e-mail: fractie@lokaaltilburg.nl.