Motie: Plan van aanpak Witte Vlekken

Motie waarvan melding werd gemaakt in de inspreektekst Perspectiefnota. Motie Plan van Aanpak “witte vlekken” De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking …

Motie Toezicht en Handhaving

In de inspreektekst Perspectiefnota is melding gemaakt van de ingediende moties. Motie capaciteitsvraag “Toezicht & Handhaving” De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter …