Motie Effecten hefbomen evalueren

De door Lokaal Tilburg ingediende motie “Effecten hefbomen evalueren” bij de behandeling van de begroting voor 2020 luidt als volgt: De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op …

Motie Citydeal Klimaatadaptatie

De door Lokaal Tilburg ingediende motie “Citydeal Klimaatadaptatie” bij de behandeling van de begroting voor 2020 luidt als volgt: De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 11 …

Motie Participatief begroten

De door Lokaal Tilburg ingediende motie “Participatief begroten” bij de behandeling van de begroting voor 2020 luidt als volgt: De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 11 …

Uw mening over begroting 2020

Hier een brief van onze fractievoorzitter met betrekking tot een enquête over de aanpak van het begrotingstekort in de Gemeente Tilburg. Als u de brief download ziet u in de …

Opening Spoorpark

vandaag 21 juni is, onder grote belangstelling, het Spoorpark geopend. Een prachtig voorbeeld van burgerinitiatief. Namens Lokaal Tilburg was Marco Geboers aanwezig en hij maakte onderstaande foto’s.

Motie: Plan van aanpak Witte Vlekken

Motie waarvan melding werd gemaakt in de inspreektekst Perspectiefnota. Motie Plan van Aanpak “witte vlekken” De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking …