Opening Spoorpark

vandaag 21 juni is, onder grote belangstelling, het Spoorpark geopend. Een prachtig voorbeeld van burgerinitiatief. Namens Lokaal Tilburg was Marco Geboers aanwezig en hij maakte onderstaande foto’s.

Motie: Plan van aanpak Witte Vlekken

Motie waarvan melding werd gemaakt in de inspreektekst Perspectiefnota. Motie Plan van Aanpak “witte vlekken” De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter bespreking …

Motie Toezicht en Handhaving

In de inspreektekst Perspectiefnota is melding gemaakt van de ingediende moties. Motie capaciteitsvraag “Toezicht & Handhaving” De Raad van de gemeente Tilburg, in vergadering bijeen op 13 juni 2019 ter …

Lintjesregen 2019

Vandaag 26 april 2019 hebben weer veel Tilburgers een onderscheiding mogen ontvangen. Lokaal Tilburg was hierbij aanwezig en had gezorgd voor een leuk presentje voor de gedecoreerden.

Bedankt!

Door onderstaand verhaaltje weten we weer waar we het allemaal voor doen. Zoals hieronder duidelijk wordt, is Lokaal Tilburg de partij die niet roept, maar doet! —————————————————————————————— Hallo Frans, ja ik …