Op 17 en 20 juni 2024 wordt de Perspectiefnota 2025 vastgesteld. Hierin staan (in grote lijnen) de plannen voor de toekomst. In november volgt hierop de Begroting. Hieronder volgt de algemene beschouwing die onze fractievoorzitter Frans van Aarle heeft uitgesproken namens Lokaal Tilburg.

Voorzitter,
“Laten wij niet naïef zijn; Poetin wil onze samenleving destabiliseren, hacks, sabotage en beïnvloeding, de dreiging is acuut!” Deze woorden sprak Frans Timmermans vorige maand bij een interview voor het dagblad Trouw. Deskundigen melden dat Nederland achterloopt met de bescherming van onze cruciale infrastructuur. Hoe veilig zijn onze telefoon- en internetverbindingen, de ziekenhuizen, energie- en drinkwatervoorziening? Zijn wij als Tilburg wel voorbereid tegen dit soort bedreigingen, hebben wij de verschillende scenario’s goed in beeld en weten wij wat er gedaan moet worden als het regime van Poetin onze infrastructuur platlegt? Deelt het College ook de zorgen van politici en deskundigen over de destabilisatie van de wereldorde, en hoe handelt men hiernaar?

Voorzitter,
In de marge van deze gewijzigde wereldorde spreken wij vandaag over de Perspectiefnota 2025. De Algemene Beschouwingen zijn het moment om ook te reflecteren op het Bestuursakkoord, “wat is goed gegaan, wat kan beter” om met de Jaarrekening 2023 te spreken. Wellicht is het soms zelfs nodig om over “wat moet beter” te spreken. Financieel gaat het goed, zeker na verwerking van de meicirculaire ziet het financieel perspectief voor de komende jaren er solide uit. Onze wethouder financiën is een echte VVD-penningmeester die verantwoord omgaat met de middelen en gelukkig ook ondernemend genoeg is om te blijven investeren in onze stad.

Dit College is nu 2 jaar aan de bal en wat hebben zij bereikt voor onze Tilburg? Om met die (voet-)bal te beginnen; Willem II is terug waar het thuishoort, de eredivisie! Daarvoor hebben wij echter wel een Belg nodig gehad die wat peper gebruikte om de resultaten te verbeteren en zelfs een positieve flow in Tilburg wist te realiseren. Later vandaag blikken wij nog vooruit met tactische tips voor onze sportieve vrienden in dit College….

Wat peper kan het bestuur van onze stad soms ook nog wel gebruiken om toezeggingen aan de Raad te realiseren en de ambities in het Bestuursakkoord te versnellen. Laten wij een paar voorbeelden benoemen waar wij graag de reactie van het College op horen;

Voorzitter,
Afgelopen maand werd de nieuwe “Barometer Maatschappelijke Thema’s 2024” voor Tilburg gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het thema “wonen en leefomgeving” voor onze inwoners veruit het belangrijkste is (86%). Gevolgd door “veiligheid” als tweede met 65 % en “milieu en duurzaamheid” als derde met 48%. Helaas scoren wij als stad minder dan het gemiddelde van Nederland, Lokaal Tilburg is kritisch op deze onderwerpen! Deze lagere scores zien wij helaas ook terug in de Jaarrekening 2023; Op bladzijde 73 lezen wij dat de “veiligheidsbeleving” opnieuw gedaald is en op bladzijde 72 dat het aantal meldingen “overlast verward gedrag, drugs- drankoverlast” is gestegen. Tilburg staat zelfs in de top 5 van steden in het overzicht van de Nationale Politie betreffende woninginbraken, met een stijging van maar liefst 42% over de eerste 4 maanden van dit jaar. Dit kan niet alleen beter maar moet ook beter in de ogen van Lokaal Tilburg! Wij vragen het College dan ook op welke wijze men deze negatieve spiraal gaat doorbreken?

Ook op het thema “wonen en leefomgeving” scoort Tilburg slechter dan Nederland; slechts 22 % van onze inwoners geeft” de beoordeling “goed” aan “huisvesting” en ook de “eigen leefomgeving” scoort minder. In het Bestuursakkoord lezen wij op bladzijde 31 de ambitie om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Deze ambitie wordt in de ogen van onze inwoners echter nog niet waargemaakt. Hoe wil het College deze kernwaarden schoon, heel, groen en veilig….. wel gaan verbeteren?

Voorzittter,
Lokaal Tilburg zal vandaag ook aandacht vragen voor onze woonopgave, de hierbij te maken keuzes en de gevolgen voor de leef kwaliteit van onze huidige inwoners. Kan het College onze huidige inwoners garanderen dat hun leef kwaliteit er niet op achteruit gaat als wij 25-30.000 woningen inbreiden in de bestaande stad? Wat doet dat met de kwaliteit en beschikbaarheid van de openbare ruimte, mobiliteit, bereikbaarheid en verkeersveiligheid, voldoende ruimte om te sporten en te spelen, de maatschappelijke voorzieningen etc. etc.

Tot slot voorzitter kijken wij ook naar inwonersparticipatie (wat gaat goed, wat moet beter), het begrijpelijk communiceren met de stad en komen wij met moties om onze ambities te onderstrepen en ongetwijfeld hoort daar peper bij!

Dank u voor het delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.