In 2015 werd besloten tot verkoop en herontwikkeling van de voormalige brandweerkazerne aan het Sint Annahof. Sindsdien is het stil. Als Lokaal Tilburg hebben we hierover schriftelijke vragen gesteld.

Het college wordt verzocht de volgende vraag/ vragen schriftelijk te beantwoorden:

 • Heeft het college nog oog voor de voormalige brandweerkazerne St. Annahof en wat er ten behoeve van de buurt en de omwonenden nu nog als taak voor de gemeente ligt?
 • Realiseert het college zich nog steeds in voldoende mate dat de kazerne met ondergrond in mei 2015 is verkocht voor de luttele som van € 2,–, waar tegenover de koper zich verplichtte om aan specifieke voorwaarden te voldoen?
 • Is het college daarbij van oordeel dat de koper tijdig en volledig heeft voldaan aan de voorwaarde tot “realisering van de beoogde herontwikkeling” van artikel 16 lid 2, en dat “zo spoedig als mogelijk”?
 • Zo nee, welke actie heeft het college ondernomen, bijvoorbeeld maar niet alleen, het opleggen van boetes als genoemd in artikel 16 lid 4 en de eventuele (aanzegging tot) sloop?
 • Gaat het college nog verdere acties op dat punt ondernemen?
 • Heeft het college verder scherp het oog gehouden op de door koper aangegane verplichting tot realisatie van het door hemzelf ingediende plan tot ontwikkeling, bijlage 11 bij de koopovereenkomst (lid 8)?
 • Heeft de koper aan deze verplichting voldaan?
 • Zo nee, welke actie heeft het college ondernomen en gaat het college nog ondernemen, bijvoorbeeld gericht op het (lid 8) opleggen van de boete van maximaal €100.000,– en / of juridische actie tot ongedaan making van de overeenkomst vanwege niet-nakoming door de koper van zijn cruciale verplichting tot realisatie van het ingediende plan?
 • In hoeverre heeft de koper naar het oordeel van het college voldaan aan zijn verplichting (lid 9) om steeds de omgeving (bewoners) en de wijkraad “tijdig en volledig te informeren”?
 • In hoeverre ziet het college hierin een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente, een eigen verantwoordelijkheid waar gedurende buitengewoon lange tijd aan verzaakt lijkt te zijn?
 • Hoe ziet het college in dat verband dat weinig tot niets gedaan lijkt te zijn zoals beloofd in de bewonersbrief van 19 februari 2018?
 • Volgens die bewonersbrief ging immers de gemeente toch alsnog starten met de nieuwe inrichting van het St. Annahof, inclusief de brandweerkazerne, “samen met buurtbewoners en de projectontwikkelaar,”?
 • Deelt het college de mening van de buurtbewoners dat zij in dit proces wel heel erg aan hun lot worden overgelaten, alsof de gemeente er verder ook niets aan kan doen?
 • Welk lot verbindt het college aan de van de buurtbewoners gevraagde instemming om het nu in behandeling zijnde bezwaarschrift in te trekken? Daarbij is de vraag uiteraard breder bedoeld dan gericht op het antwoord dat daarmee de bezwaarprocedure afgedaan is. Het gaat om de totale voortgang.
Dank u voor het delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.