Als Lokaal Tilburg hebben we gesteun door de fracties van CDA, VVD, 50Plus, Ons Tilburg en FvD de Agendacommissie verzocht om een informatiebijeenkomst in te plannen om het detailhandelsbeleid te evalueren. Met name de 13 aanbevelingen die in 2020 zijn gedaan door de raadswerkgroep bij het vaststellen van de detailhandelsvisie. We zijn van mening dat de praktische aanbevelingen die destijds zijn gedaan om de detailhandel te versterken, niet altijd in de praktijk worden gebracht. Bij de start van de bijeenkomst heeft fractievoorzitter Frans van Aarle de hier volgende toelichting uitgesproken.

Voorzitter,

Wij hebben lang getwijfeld of wij dit Agenderingsverzoek wel moesten indienen. Onze zorgen zijn groot omtrent de huidige situatie in de Tilburgse detailhandel, het ondernemersklimaat voor deze MKB-ondernemers die de motor zijn voor onze lokale economie.
Zitten wij wel te wachten op weer een artikel in het BD met de boodschap dat het kommer en kwel is in Heuvelstraat….? Wegkijken is echter ook geen optie, de problemen bagatelliseren al helemaal niet.
Bij veel winkeliers staat het water aan de lippen, niet alleen in de binnenstad maar ook in de linten en de buurt- en wijkwinkelcentra. De trend van een stijgend aantal faillissementen zet door; volgens het CBS zijn ruim 40% meer bedrijven in de eerste twee maanden van 2024 failliet gegaan.

“Stille armoede bij horeca en detailhandel” kopte het FD afgelopen maand. Ik citeer: “een op de drie ondernemers in de horeca en detailhandel leeft van een inkomen onder bijstandsniveau en 52% slaagt er niet in om de rekeningen op tijd te betalen.” Brancheorganisaties roepen dan ook op om de levensvatbare horeca en detailhandel de ruimte te geven om weer wat vet op de botten te krijgen.

“Meer leegstaande winkel- en horecapanden in Tilburg dan voor corona” kopte het BD op 16 februari jl. Volgens databureau Locatus stond eind 2023 in Tilburg
10,3% van alle winkel- en horecapanden in winkelgebieden leeg (73 van de 712). De fractie van Lokaal Tilburg heeft afgelopen week zelf een nieuwe inventarisatie gemaakt, winkelcentra bezocht, ondernemers gesproken en alle sites van bedrijfsmakelaars en Funda bestudeerd. De uitkomsten laten een verdere stijging van de leegstand zien naar 107 panden ofwel 15%.

Er zijn natuurlijk allerlei oorzaken aan te wijzen voor deze oplopende leegstand. Het bestrijden van de coronacrisis effecten is door de gemeente Tilburg goed opgepakt maar de financiële nasleep hakt er bij veel ondernemers stevig in. Verder spelen de gestegen loonkosten en de concurrentie van webshops, maar ook het dalende aantal bezoekers aan de binnenstad, vooral vanwege de verminderde bereikbaarheid en klantbeleving, een belangrijke rol.
Waarom kiest het gezin uit Moergestel wat een middagje wil gaan winkelen niet meer voor Tilburg maar gaan moeder en dochters liever naar Den Bosch of Eindhoven om hun aankopen te doen?

Positief is natuurlijk de gezamenlijke investering van ruim 200 miljoen euro in het nieuwe winkelrondje maar de gevolgen van alle ingrepen in de openbare ruimte laat duidelijk sporen na bij de klanten en de kassaomzetten.

Leggen wij als gemeente wel ‘de rode loper uit’ voor de binnenstad? Volgens lector Cees-Jan Pen, zie bladzijde 20 van het Bestuursakkoord “Gezond & Gelukkig in Tilburg”, moet je zo omgaan met je grootste werkgever, die banen biedt voor alle doelgroepen en daarom extra aandacht verdient. Hiervoor leg je de rode loper uit…

De belangrijkste vraag bij deze evaluatiebijeenkomst is dan ook of dit College de Tilburgse Retail de benodigde extra aandacht de laatste jaren wel voldoende gegeven heeft. Aandacht niet alleen in woorden maar vooral in daden. Door de vele gesprekken die wij de laatste tijd hebben gehad met ondernemers in de horeca en detailhandel hebben wij wel een aardige indruk gekregen hoe die Tilburgse retailvlaggen erbij hangen. Hoe veelzeggend is het dan ook dat wij afgelopen zaterdag in het BD bevestigd kregen dat die vlaggen en banieren van de gevels af moeten en liefst zo snel mogelijk…

Lokaal Tilburg en mede-indieners van dit agenderingsverzoek; CDA, VVD, OT, FvD en 50plus, laten zich vanavond graag informeren over de stand van zaken betreffende het Tilburgse detailhandelsbeleid.

  • Wat is er na 4 jaar gerealiseerd van de 13 aanbevelingen in de “Tilburgse detailhandelsvisie 2020”?
  • Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de breed aanvaarde motie van Lokaal Tilburg, VVD en 50plus op 11 november 2021 met de titel; “Detailhandelsvisie 2020, GAS EROP” en wat voor tastbare resultaten heeft dit opgeleverd?
  • Waarom loopt de leegstand in Tilburg, en niet alleen in de Heuvelstraat, harder op dan in onze provincie of in het land (bron Locatus)?

Hopelijk biedt deze bijeenkomst antwoord op onze vragen en hoop voor de Tilburgse MKB ondernemers die in zwaar weer zitten, waar zelfs de kelders letterlijk en figuurlijk onder water staan… Laten wij samen het Tilburgse winkelklimaat verbeteren, niet alleen met woorden maar vooral met daden; de uitvoering moet nu voorop staan!

Vraag aan de heer Pen; mei 2020 een gastopinie geschreven voor BD met als titel; “de nachtmerrie van de spookwinkelcentra” daarin geeft u onder andere aan dat wij overheden nodig hebben die leiderschap en daadkracht tonen, structureel werken aan gedragsverandering en pijnlijke maatregelen niet schuwen. U pleit voor het structureel stimuleren van lokaal ondernemerschap en meer kopen bij de lokale middenstand. Hoe reflecteert u dit op de Tilburgse situatie…?
Is het Tilburgse probleem niet dat wij eerst een prachtige winkelstraat bouwen en na de opening pas begonnen is met het aanpassen van de bereikbaarheid en verblijfskwaliteit?

Dank u voor het delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.