Als Lokaal Tilburg hebben we vanuit de inwoners veel klachten ontvangen die te maken hebben met het parkeerbeleid in onze stad. Daarom hebben we het initiatief genomen om het parkeerbeleid opnieuw op de agenda van de raad te zetten. Gelukkig werden we hierin gesteund door veel andere fracties.

Dit was onze inleiding bij het Agenderingsverzoek “Het parkeerbeleid onder de loep”;

Voorzitter,

Bij de start van deze bijeenkomst wil ik graag uitleggen waarom Lokaal Tilburg en andere partijen dit op de agenda van de Raad hebben gezet. Raadsleden hebben namelijk ook een vertegenwoordigende rol, het geluid van onze stad laten horen in de Raadszaal. Het is onze taak te luisteren naar onze inwoners en bedrijven en deze geluiden serieus te nemen. Beleidskeuzes hebben invloed op het leven van mensen en de samenleving. Als beleidskeuzes te weinig draagvlak hebben, verliezen mensen het vertrouwen in de overheid. De overheid komt dan tegenover, in plaats van tussen onze inwoners te staan.

Ook bij het gemeentelijk parkeerbeleid is er sprake van veel onbegrip en ongenoegen bij bewoners en ondernemers. Heeft het huidige parkeerbeleid wel voldoende draagvalk? Worden parkeertarieven, parkeercapaciteit en bereikbaarheid als sturingsinstrumenten gebruikt om de auto de stad uit te jagen?

Voorzitter, de verhoging van de parkeertarieven voor onze binnenstadbewoners en dan met name de abonnementhouders voor de Zwijsengarage, was voor Lokaal Tilburg de bekende druppel die de emmer doet overlopen! De beantwoording door het College van 6 februari jl. bevestigen dat meer realiteitszin gewenst is, zeker als enkele antwoorden aantoonbaar strijdig zijn met de dagelijkse realiteit.

Maar ook andere signalen uit de stad rechtvaardigen dit agenderingsverzoek.

Afgelopen week werden de resultaten van Tilburg bekend in de grote, tweejaarlijkse “Veiligheidsmonitor” van het CBS. Hieruit blijkt dat veel inwoners de leefbaarheid van onze stad achteruit zien gaan. Ook de ervaring met ‘verkeer’ is veel negatiever geworden: 38,4% tegenover 33,8% twee jaar geleden, ervaart (citaat BD:) “grote problemen met aso’s, bereikbaarheid en parkeren!”

Al in februari 1999, 25 jaar geleden, waren er serieuze plannen voor een transferium (“Transferium Tilburgia”) aan de Kempenbaan, zelfs inclusief partners en investeerders. In 2019 bericht het BD, citaat: “Tilburg wil toch transferia” dit was de conclusie van B&W naar aanleiding van een onderzoek met de titel ‘Parkeren op afstand’. Wethouder Jacobs geeft in dit artikel aan dat, ik citeer: “Als we, zeg over 3 jaar, een succesvol transferium willen hebben, dan moeten wij nu al stappen zetten!” Ondanks aangenomen moties voor een transferium zijn er ook 5 jaar later nauwelijks serieuze stappen gezet voor het realiseren en praten wij over wellicht 2031 vanwege de uitgestelde parkeergarage bij de ETZ locatie.

Ons inziens kan een transferium wel degelijk een oplossing zijn voor minder autoverkeer in de binnenstad, de aanpak van wachtlijsten voor parkeerabonnementen en zelfs stadsdistributie.

Voorzitter, gastvrij parkeren en plekken beter benutten is de ambitie in de ‘Hoofdlijnennotitie Parkeren Tilburg 2016’, ik citeer; “wij richten ons als stad op gastvrijheid voor de bezoeker, een betere leef kwaliteit voor bewoners en economische vitaliteit van de binnenstad”, en verderop over parkeerders op de juiste plekken faciliteren. Anno 2024 vragen wij ons af hoe het staat met deze ambities….

Ook de insprekers vanavond delen hun ervaringen met het Tilburgse parkeerbeleid. Over wachtlijsten voor parkeervergunningen, miscommunicatie, onredelijke parkeerboetes, gebrek aan inwonersparticipatie, de gevolgen van slechte bereikbaarheid en het tekort aan parkeercapaciteit. Hopelijk is hun boodschap niet aan dovemans oren gericht….

Dank u voor het delen!