Flat “De Residentie” op de kop van de Piushaven – ook bekend als de ‘Hopliedenflat’- is eigendom van Woonzorg. De grond waar de flat op staat is eigendom van gemeente Tilburg. De erfpacht, die is afgegeven op de grond, loopt af in 2033. Tegen die achtergrond wordt deze locatie her ontwikkeld, zo is het plan.

Schetsontwerp voor Hopliedenkade.

De bedoeling van Woonzorg en gemeente Tilburg is, om de huidige flat uit 1983 in meerdere fases af te breken en daar nieuwe woningen voor in de plaats te bouwen, in een eigentijds ontwerp. Op dit moment telt de flat 120 sociale huurwoningen, waarvan een deel al leeg staat of tijdelijk wordt verhuurd. Uiteindelijk zullen er huurappartementen terugkomen, waarvan in ieder geval 40% sociale huur.

Als Lokaal Tilburg zijn we benaderd door de bewoners – veelal ouderen – die zich zorgen maken. Het Sociale Plan dat Woonzorg heeft opgesteld biedt op dit moment nog onvoldoende zekerheid aan bewoners over hun woonsituatie tijdens de sloop en nieuwbouw en daarna. Ook lijkt er onderscheid te worden gemaakt tussen bewoners in de eerste en de tweede fase. Bovendien hebben zij geen zekerheid over hun terugkeer.

Daarom hebben we maandag 5 februari 2024 een motie (voorstel) ingediend – gesteund door 50Plus, ONS Tilburg en SP – waarin wij het College vragen om zich hard te maken voor het korte termijn tot stand komen van een sociaal plan tussen Woonzorg Nederland en de Bewonersvereniging De Residentie, waarbij de belangen van de huidige bewoners voldoende verzekerd zijn.

Voor ons is het voldoende als het voor de bewoners voldoende is: als zij met het Sociale Plan kunnen leven er er comfortabel mee zijn, vinden wij het goed.

Wethouder Van de Pol heeft de motie overgenomen, zodat deze niet in stemming hoefde te worden gebracht. Het college gaat zich ook hard maken voor de belangen van de bewoners.

Dank u voor het delen!