Foto: Harry van Poppel

Met grote regelmaat staan in de wijken – onder andere in Tilburg Noord – tal van winkelwagentjes van diverse supermarkten gedumpt langs de kant van de weg en op grasveldjes. Omwonenden storen zich aan de verslonzing van de openbare ruimte en het gebrek aan handhaving.

De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) is alvast duidelijk hierover:
Artikel 17.
Winkelwagentjes.
•1. De rechthebbende op een bedrijf die ten behoeve van het winkelend publiek winkelwagentjes ter beschikking stelt mede ten behoeve van het vervoer van winkelwaren over de weg, is verplicht deze te voorzien van de naam van het bedrijf of van een ander herkenningsteken en de in de omgeving van dat bedrijf door het publiek op of langs de weg achtergelaten winkelwagentjes terstond te verwijderen of te doen verwijderen.
•2. Het is verboden zich met een winkelwagentje op de weg te bevinden buiten de onmiddellijke omgeving van het bedrijf als bedoeld in het eerste lid of, indien het bedrijf gelegen is in een winkelcentrum, buiten de onmiddellijke omgeving van dat winkelcentrum. Als onmiddellijke omgeving van het bedrijf of
winkelcentrum wordt aangemerkt het gedeelte van de weg dat grenst aan dat bedrijf of dat winkelcomplex en tevens een bij dat bedrijf of winkelcomplex behorend parkeerterrein.

We hebben hierover dan ook vragen gesteld aan het College. 

Wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat bedrijven hun winkelwagentjes niet in de wijken laten rondslingeren?
Wat gaat het college doen om inwoners erop te wijzen dat het ongewenst is om winkelwagentjes mee naar huis te nemen en in de wijken te dumpen?
Kan het college toezeggen dat hierop beter gehandhaafd zal worden?

Dank u voor het delen!