Toespraak van Frans van Aarle bij de Nieuwjaarsreceptie van Lokaal Tilburg op 14 januari 2024.

Beste leden en vrienden van Lokaal Tilburg,

Toen afgelopen een lid van onze fractie het goedbedoelde advies gaf om er een optimistische nieuwjaarspeech van te maken, ik kreeg meteen het gevoel “dat
is makkelijker gezegd dan gedaan. Wie de media volgt weet dat de wereld in brand staat, het is om moedeloos van te worden. Het boek “Opgroeien terwijl
de wereld in brand staat” van Yvonne van Sark staat zelfs in de top 10 meest verkochte boeken bij Bol.com.

Op zich begrijpelijk gezien de oorlogen, aanslagen en honderdduizenden vluchtelingen die naar West-Europa willen komen. Zelfs de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen wordt door sommige media als een ramp voor Nederland gezien. Persoonlijk zie ik deze uitslag niet als een ramp maar eerder als een signaal richting politiek van ontevreden kiezers die zich niet gehoord voelen.

Ook in Tilburg zijn interessante verschuivingen waar te nemen, de Collegepartijen Groen Links, D66, VVD en PvdA gaan samen van 52 naar 43 % van de stemmen en hebben dus geen meerderheid meer. Opvallender is nog dat de VVD landelijk 10 zetels verloor terwijl in Tilburg het aantal stemmen steeg met 4 % van 11,2 naar 15,2 %. Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemden dus aanzienlijk minder Tilburgers op de VVD dan bij de landelijke in november terwijl dit landelijk juist andersom was. Een signaal wellicht dat de Tilburgse VVD-kiezers niet zo enthousiast zijn met de samenwerking over links….

Voor de fractie van Lokaal Tilburg was 2023 ook een veelbewogen jaar, het verlies van Eric Roels in februari was ook voor onze raadsleden een heftige periode die zijn sporen naliet.

Voor mij persoonlijk was ook de behandeling van de Perspectiefnota voor het zomerreces zo’n moment waarbij je jezelf afvraagt waarvoor je het allemaal
doet. Opmerkingen vanuit het College bij 2 moties van Lokaal Tilburg zoals de opmerking; “…als deze motie wordt aangenomen gaan wij hem toch NIET uitvoeren” betrof de motie waarin wij opriepen voor meer open zwemwater in onze stad. Leg dat de inwoners maar eens uit die in de zomer willen gaan zwemmen en aangewezen zijn op het overvolle buitenzwembad Stappegoor!

Onze motie waarin wij het College opriepen meer werk te maken van de aanpak verontreinigde bouwlocaties zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden, kreeg als reactie van het College: “…om met moties te komen waarbij de woningopgave wel geholpen is.” Ongelooflijk als je uit de stad hoort dat bouwprojecten stilliggen omdat de grond vervuild is. Reacties die onzes inziens onterecht zijn en zelfs weinig respect tonen richting indieners van de motie en de inwoners die het betreft. Onze reactie richting deze wethouder was dan ook helder: “u dwingt ons richting oppositie”
Gelukkig heeft een goed verstaander maar een half woord nodig; bij de begrotingsbehandelingen werden de moties van Lokaal Tilburg wel op de juiste waarde geschat en omarmd door Raad en College.

Desondanks blijft de fractie onze controlerende taak op het Collegebeleid op kritische wijze uitvoeren. Wij zitten niet in de Raad om positieve besluiten te belichten, daar is de afdeling communicatie van onze gemeente al erg goed in. Onze rol is wel aandacht te vragen voor de zorgen van onze inwoners. Kleine
problemen kunnen grote impact hebben op je kwaliteit van leven en wij zijn altijd bereid te luisteren en samen naar een oplossing te zoeken.

Lokaal Tilburg stelt inwoners centraal blijft ook in 2024 ons motto!

Niet alles komt op de voorpagina van het BD maar vaak hebben wij met succes beweging gebracht in lastige dilemma’s of het aanpakken van misstanden.
Deze maand komt onze fractie met nieuwe agenderingsverzoeken ter bespreking van het gemeentelijk parkeerbeleid en een evaluatie van de Detailhandelsvisie 2020; Ook hier is de theorie in beleidsvisies vaak van een andere werkelijkheid dan de dagelijkse praktijk en de beleving bij onze inwoners.

Laten wij deze speech toch optimistisch afsluiten want gelukkig gaat er ook veel goed in Tilburg! Onder het motto “wat de Tilburger ervan vindt” zoekt de fractie de inwoners in de wijken en dorpen op. Ophalen wat er leeft in Noord of Zuid, mooie gesprekken met inwoners die houden van onze stad, altijd wel wat te “zeiken” hebben maar daar zijn wij uiteindelijk ook Kruikenzeikers voor….

Lokaal Tilburg bruist ook in de Raadszaal, onze fractie is afgelopen gegroeid naar in totaal 14 leden waarbij met name verjonging en kwaliteit kenmerkend
zijn. Optimistisch ben ik dan ook over de toekomst van de lokale democratie waar inwonersparticipatie echt centraal komt te staan, betrokken bewoners blijven bouwen aan een stad waar het goed wonen, werken en beleven is.

Optimistisch over de burgerberaden die wij gaan organiseren, het Transferium, de populariteit van Vincents Tekenlokaal in het nieuwe Paleisje, het nieuwe
openluchtzwembad, de bruisende binnenstad en het succes van Wijkevoort waar duurzaam en circulair de basis zijn van een florerende lokale economie.

En natuurlijk zijn wij echt optimistisch over het kampioenschap van Willem II dat op vrijdag 26 april kampioen wordt en Tilburg de 27e rood-wit-blauw ziet…..

Namens onze fractie wil ik iedereen een goed 2024 toewensen, laten wij er samen een mooi jaar van maken, niet alleen voor onszelf en onze dierbaren, maar ook voor onze stad en dorpen!

Dank u voor het delen!