De detailhandelsvisie 2020 is nu bijna 4 jaar oud. In deze detailhandelsvisie zijn praktische aanbevelingen gedaan om de Tilburgse detailhandel te versterken. We willen dit graag op korte termijn evalueren, aangezien we constateren dat beleid niet altijd ook praktijk wordt. Daarom hebben we als Lokaal Tilburg, met steun van onze collega’s in de raad, de evaluatie op de agenda laten zetten voor 5 februari 2024.

Wie op dit moment door de Heuvelstraat wandelt of de krant openslaat kan het niet ontgaan, ook de Tilburgse detailhandel verkeert in zwaar weer. Alle inspanningen ten spijt is de praktijk dat steeds meer winkels leegstaan, niet alleen door corona en de groei van internetshoppen maar ook door de onzekere
toekomst en de verminderde bereikbaarheid van onze binnenstad.

Door deze ontwikkelingen begeeft de detailhandel zich in een negatieve spiraal; de leegstand en verschraling van het winkelaanbod heeft een negatief effect op de klantbeleving, aantal bezoekers en werkgelegenheid. Deze trend is echter niet nieuw, de gevolgen van het internet-shoppen zijn al jaren zichtbaar in de detailhandel. Cees-jan Pen (Lector ‘De ondernemende regio’) adviseerde het vorige College al om als gemeente meer de regie te pakken en “de bezem te halen door de plan voorraad winkels” (witte vlekken).

In de Detailhandelsvisie zijn 13 aanbevelingen gedaan. We willen evalueren hoe deze aanbevelingen zijn uitgevoerd en wat dit in de praktijk tot resultaat heeft gehad. Met nadruk op de geaccentueerde punten;
a. Prioriteit bij kwaliteit bestaande structuur;
b. Geen nieuwe detailhandel buiten de structuur van winkelgebieden;
c. Terugdringen van de plancapaciteit detailhandel;
d. Samenhang detailhandel en horeca;
e. Inzet bestedingspotentieel eigen inwoners;
f. Regionale positie behouden en versterken;
g. Prioriteit bij de binnenstad;
h. Boodschappenaanbod clusteren in centra;
i. Perifere detailhandelslocaties handhaven;
j. Ruimte geven voor innovatie binnen de structuur;
k. Ruimte voor maatwerk;
l. Structurele samenwerking;
m. Structurele monitoring.

In november 2021 constateerde de Raad dat er nog te weinig van de uitvoering van de nieuwe Detailhandelsvisie te merken is met de aanvaarde motie van Lokaal Tilburg, VVD en 50plus: “Detailhandelsvisie 2020, GAS EROP!’

De Volkskrant, 11 januari 2024.

De raadsbrief wordt op 8 maart 2022 gevolgd door een nieuwe brief; citaat: “De gemeente Amsterdam heeft zeer recent in het kader van de Crisis en herstelwet de wettelijke mogelijkheid gekregen om een aangescherpte leegstandsverordening te mogen voeren. Het voeren van een aangescherpt leegstandsverordening is wettelijk nu niet toepasbaar in andere gemeenten. Wij volgen de ervaringen in Amsterdam. Indien die positief zijn en landelijke invoering aan de orde is, dan zullen wij in beeld brengen of dit ook passend en haalbaar is voor Tilburg.”
Inmiddels zijn we 2 jaar verder en willen we dit ‘beeld’ ook graag zien en de vertaling naar de Tilburgse situatie.

Op 18 april 2023 ontvingen we de ‘Raadsbrief als reactie op motie ‘Gas erop’, welke ingaat op 4 punten. De verhuizing van winkels naar winkelgebieden loopt niet echt storm en ook de Taskforce gaat niet zoals verwacht. Toch is de conclusie: ”De gemeente Tilburg is van mening dat de maatregelen die zijn genomen om het detailhandelsbeleid te versnellen en te versterken, effectief zijn. De gemeente is dan ook van plan om de motie ‘Detailhandelsbeleid Gas Erop!’ als afgehandeld
te beschouwen.” Wij willen deze effecten en versterking graag aangetoond zien.

Parallel aan dit proces liep ook het Bestemmingsplan ‘Parapluplan detailhandelsbeleid’, dat had moeten regelen waar in de stad wel en geen detailhandel gevestigd mag worden. Deze had vanwege de Omgevingswet – die op 1 januari 2024 inging – vóór 31 december 2023 behandeld moeten en zullen worden in de raad. Dit is niet gebeurd en wij willen opgehelderd zien waarom dit niet op tijd aan de raad is aangeboden.

In februari 2016 is een “Afsprakenkader Wereldhave en gemeente Tilburg inzake versterking verblijfsklimaat binnenstad” vastgelegd waarin met name punt 6 interessant is voor de evaluatie:

Ten slotte publiceerde De Volkskrant op 11 januari jl. een alarmerend bericht waaruit blijkt dat de winkelleegstand in veel winkelcentra in het land weer toeneemt. Wij willen weten welk plan het College heeft hiervoor, om te voorkomen dat onze winkelcentra leeglopen.

Dank u voor het delen!