Alweer twee jaar geleden, in december 2021 om precies te zijn, waren we als Lokaal Tilburg één van de indieners van het voorstel om een Tilburgse architectuurprijs in het leven te roepen.

Tot 2040 moeten er maar liefst 25.000 woningen gebouwd worden in de stad. Het doel van een Tilburgse architectuurprijs is om ervoor te zorgen dat we niet alleen veel woningen bouwen, maar ook woningen van een goede kwaliteit. Zodat ook de generaties na ons blij zijn met de stad waarin ze wonen.

Nu, precies twee jaar later, hebben we een brief van het College ontvangen waarin de uitwerking van de Tilburgse architectuurprijs staat.

Tilburgse architectuurprijs

De Tilburgse architectuurprijs zal een tweejaarlijkse prijs worden. Deze wordt uitgereikt aan bijzondere, hoogwaardige architectuurprojecten in de gemeente Tilburg. De prijs wordt georganiseerd door Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg e.o. (CAST) in opdracht van de gemeente Tilburg.

De voornaamste doelen van de prijs zijn:

  • Het stimuleren van het publieke debat over ruimtelijke opgaves en kwaliteit
  • Het zichtbaar maken en breed vieren van de ontwikkelingen en bijzondere voorbeelden in de stad en de dorpen
  • Het versterken van het architectuurklimaat in Tilburg

De prijs bestaat uit een juryprijs en een publieksprijs. De juryprijs wordt toegekend door een onafhankelijke vakjury, bestaande uit 5-7 personen, waarin tenminste één young professional of student van de AAS (Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw) is opgenomen.

De publieksprijs wordt uitgereikt via een openbare stemprocedure. Hiermee is ook de inwonersparticipatie – voor Lokaal Tilburg altijd belangrijk – goed meegenomen. Inzendingen kunnen worden aangemeld door architecten, opdrachtgever, bouwers, bewoners en de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor de Tilburgse Architectuurprijs dient het project opgeleverd te zijn in de twee voorafgaande jaren van de betreffende architectuurprijs. Voor de eerste editie wordt deze periode verbreed namelijk van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De projecten moeten binnen de gemeentegrens van Tilburg liggen. Elk type bouwwerk kan meedingen naar de prijs (woningbouw, kantoor, school, bedrijfspand, brug, etc.). Ook transformatieprojecten, herbestemmingsprojecten, landschapsarchitectuur en stedenbouwkundige projecten zijn welkom.

De eerste editie van de Tilburgse Architectuurprijs vindt plaats in 2024. De prijsuitreiking vindt plaats op de vrijdagavond voorafgaand aan de Dag van de Architectuur. Op de Dag van de Architectuur zelf is er ruimte voor excursies en aanvullende programmering. In aanloop naar de prijsuitreiking worden de genomineerde projecten online gepresenteerd en worden er interviews gehouden met betrokkenen en de jury. Na afloop van de uitreiking volgt een publicatie en een expositie rondom de genomineerden en de winnaar.

De kosten voor de organisatie van de Tilburgse Architectuurprijs worden gedekt door de gemeente Tilburg.

Dank u voor het delen!