Mindervalide bewoners woonachtig aan de Piushaven hebben contact opgenomen met Lokaal Tilburg nadat eerdere meldingen via de Fixi app geen zichtbaar resultaat hebben gehad.

Het betreft de onveilige verkeerssituatie voor voetgangers die komende vanuit de appartementen te voet het medisch centrum Piushaven (Prinsenhoeven) willen bezoeken. Bij de bouwlocatie tussen de Gondelstraat en Prinsenhoeven wordt men gedwongen de Havendijk over te steken en het pad langs het kanaal te volgen. Het gebruikelijke trottoir is namelijk al maandenlang ontoegankelijk vanwege de hekken langs het bouwterrein. De alternatieve route aan de overzijde is voor voetgangers met een rollator, slechtzienden etc. een hindernisbaan. Vooral het deel over de steiger is bij regenachtig weer erg glad en onverlicht. Dit heeft al geleid tot gevaarlijke situaties en veel irritaties.

Vandaar dat we maandag 11 december de volgende vragen hebben gesteld:

  • Wie is verantwoordelijk voor het veilig en efficiënt faciliteren van een voetpad dat ook geschikt is voor mindervaliden bij bouwpercelen, met name langs drukke ontsluitingswegen?
  • Deze bouwlocatie ligt al maanden braak en geeft niet alleen overlast aan weggebruikers (ontbreken trottoir, niet beschikbare parkeerplekken, onveilig), maar zorgt tevens voor een slordige uitstraling. Waarom wordt hier niet tegen opgetreden?
  • Welke maatregelen gaat de gemeente nemen om deze ongewenste situatie te verbeteren en wanneer kunnen ook mindervalide voetgangers weer veilig over dit deel van de Havendijk lopen?

Antwoord

Het antwoord van wethouder Van der Pol was zeer positief. Er zal worden gezorgd voor een goed begaanbaar voetpad aan de overzijde van de straat, uitgevoerd in dikke, rubberen matten zodat ook de bomen aan die kant niet worden beschadigd. Daarnaast zal de gemeente beter toezicht houden op de veiligheid voor voetgangers tijdens de bouw.

Dank u voor het delen!