In juli 2021 stelden we al vragen over de – toen nog te bouwen – parkeergarage Zwijsen. Met name waar het gaat over de extra maatregelen die nodig zijn rond elektrische auto’s.

Vrijwel dagelijks valt in de media te lezen over het spontaan in brand vliegen van de accu in elektrische auto’s. Ook de heftige brand die in juli 2023 woedde op een vrachtschip geladen met nieuwe elektrische auto’s en de problemen met blussen hierbij, geven voldoende redenen extra alert te zijn. Citaat IVF/Brandweer Nederland: “Brand in het batterijpakket (accu) kan alleen worden gestopt door langdurig koelen of onderdompelen van het batterijpakket.”

In dat licht stellen de antwoorden op onze eerdere vragen ons niet gerust. (Deze zijn hier terug te lezen.) Reden om vervolgvragen te stellen.

 • Klopt de constatering dat er ca. 150 oplaadpunten voor elektrische auto’s op de eerste verdieping zijn geplaatst, en níét op de begane grond, dichtbij de uitgang, zoals eerder is toegezegd? (zie antwoorden uit 2021).
 • Klopt het ook dat deze oplaadpunten/elektrische auto’s op de eerste etage vanwege de doorrijhoogte moeilijker bereikbaar zijn voor bluswagens?

Wij gaan ervan uit dat ook daadwerkelijk – zoals was toegezegd – vóór/tijdens de bouw uitvoerig overlegd is met de brandweer.

 • Welke aanbevelingen heeft de brandweer daarbij gedaan, specifiek voor de Zwijsengarage? Is hierbij ook gekeken naar de laadpunten zoals het automatisch uitschakelen van alle laadpunten bij brand, een branddetectiesysteem etc.?
 • En heeft u alle aanbevelingen betreffende de inrichting van de brandweer en ‘IVF/Brandweer Nederland’ ook opgevolgd?
  • Welke wel en welke niet?
  • Zo nee, waarom niet?
 • Klopt het dat behalve de genoemde Sprinklerinstallatie geen andere voorzieningen zijn getroffen voor het langdurig koelen van accu’s zoals een dompelbad?
  • En zo niet, welke maatregelen zijn er, buiten de Sprinklerinstallatie, dan wél getroffen voor de brandveiligheid?

Bij brand/rookontwikkeling is ook de vluchtweg essentieel. Eerder zijn al klachten kenbaar gemaakt over de trappen in de Zwijsengarage (“rottrap” citaat artikel BD d.d. 2 juni jl.)

 • Deze trappen voldoen aan het Bouwbesluit maar zijn deze volgens de brandweer ook veilig genoeg als vluchtweg bij brand en/of sterke rook-
  ontwikkeling?
Dank u voor het delen!