Begin augustus viel bij veel Tilburgse bedrijven het ‘Aanslagbiljet Precariobelasting’ voor 2023 in de brievenbus. Precariobelasting moeten ondernemers betalen voor uitstallingen (lichtbakken, reclameborden, verkoopdisplays, vlaggen, zonneschermen etc.) die op of boven de gemeentegrond geplaatst zijn.

Sinds september 2019 is de regelgeving rondom deze uitstallingen behoorlijk aangescherpt. Voorbeeld hiervan is het verbod om in de binnenstad nog langer reclameborden of andere verkoop bevorderende uitstallingen op straat te zetten. Ook voor de linten gelden strengere eisen voor reclame uitingen zoals stoepborden en staande vlaggen. Het nieuwe reclamebeleid is ingevoerd om de verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan.

Gevolg van dit aangescherpte beleid was dat veel ondernemers gedwongen afscheid moesten nemen van de reclame-uitingen die vaak al jarenlang zorgden voor een betere zichtbaarheid van hun winkel of horecazaak. Jaarlijks werden voor deze reclame uitstallingen trouw de precarioheffingen betaald, vaak via automatische incasso.

Lokaal Tilburg kreeg onlangs echter signalen van enkele ondernemers dat de, door de gemeente gedwongen, verwijderde reclame-uitingen nog steeds vermeld staan op de nieuwe aanslag precariobelasting. Vaak wordt jaarlijks honderden euro’s teveel  belasting betaald voor reclame die niet meer in gebruik is. De aanpassingen in het aantal en soort uitstallingen, die wel in beeld zijn bij de gemeente (Stadstoezicht), zijn schijnbaar niet automatisch verwerkt in de belastingaanslagen. Ook via “google streetview” is echter vrij eenvoudig vast te stellen hoe de actuele situatie bij de desbetreffende bedrijven is…..

Lokaal Tilburg heeft hierover vragen gesteld aan het College.

2023-0812 - Art41 Vragen Aanslag Precariobelastingen 050823
Dank u voor het delen!