In het Wijckermeer wordt al jaren gezwommen door een duikvereniging. Toch blijkt het noodzakelijk om te onderzoeken of dit water wel veilig is.

De behandeling van de Perspectiefnota voor 2024 is achter de rug, waarbij tientallen moties de revue zijn gepasseerd. De gemeenteraadsvergadering op maandag 10 juli duurde maar liefst 12 uur, inclusief pauzes en schorsingen. Voor de Algemene Beschouwingen van onze fractievoorzitter Frans van Aarle, zie ook deze link. Twee moties van Lokaal Tilburg lichten we er even uit. 

Het College klopt zichzelf stevig op de borst over de ‘spijkers met koppen’ die er geslagen worden. Als Lokaal Tilburg zijn we echter flink teleurgesteld, vanwege de vele moties en toezeggingen die nog steeds niet zijn uitgevoerd of nagekomen. En sommigen wachten al jaren, tot 6 jaar aan toe.

Zwemwater

In het Wijckermeer wordt al jaren gezwommen door een duikvereniging. Toch blijkt het noodzakelijk om te onderzoeken of dit water wel veilig is.

En weer worden deze zomer de weerrecords gebroken en slaan de thermometers steeds langer en verder door. Des te meer hebben onze inwoners behoefte aan verkoeling in één van de ons omringende meren. Maar dat mag niet. Tilburg is de enige stad in Brabant zonder openbaar toegankelijk, veilig zwemwater. En al jaren zijn we hieraan aan het trekken.

Twee jaar geleden hebben we de motie ‘Niet zweten maar zwemmen’ ingediend, en kregen we te horen dat het onderzoek naar veilig zwemwater 2 jaar zou duren. Nu, twee jaar later is er nog steeds geen resultaat uit dat onderzoek en hebben we precies dezelfde motie maar opnieuw ingediend.

Nu kregen we als antwoord dat er nu écht een brief van het College onderweg is, waarin antwoorden staan. Deze brief mogen we nog deze week verwachten.

In afwachten hiervan hebben we deze motie aangehouden; zodat we het achter de hand houden…

Wordt vervolgd!

Aanpak leegstaande woningen 

In onze gemeente staan bijna 1900 woningen leeg. (Peildatum 1-1-2022, CBS Leegstandsmonitor.) En dat terwijl de woningnood nog altijd hoog is. Daarom hebben we een motie ingediend om het College opdracht te geven om deze leegstand aan te pakken. In zowel Nederlandse steden als ook gemeenten in Vlaanderen kennen een effectieve aanpak van langdurige leegstand, met boetes en een verplichte aanmelding door pandeigenaren. In Amsterdam heeft dit in hat afgelopen jaar al 600 woningen opgeleverd, volgens berichtgeving van de NOS. In de steden Utrecht en Gent zijn nu (progressieve) boetes ingevoerd. Deze boetes worden hoger naarmate woningen langer (en zonder goede reden) leeg staan. 

Aan de reacties van onze collega raadsleden, en dan met name uit de coalitie, merkten we al snel dat we weinig draagvlak kregen voor deze motie. Er zou nog onderzocht moeten worden wat de beste manier is om leegstand aan te pakken. Jammer, want wij weten het wél! 

Daarom heeft fractievoorzitter Frans van Aarle de motie aangehouden, dat wil zeggen: niet in stemming gebracht. Als er tegen de herfst nou nóg geen voorstel van het College ligt, dienen we onze motie als nog in. 

Wordt vervolgd!

Ongeslagen spijkers

We hebben ons lijstje met niet uitgevoerde moties en toezeggingen deze week terug gekregen met antwoorden van het college. Omdat we vinden dat inwoners hier ook kennis van moeten kunnen nemen, plaatsen we ze hierbij integraal. Dat wil zeggen: bijna, want we verwachten nog enkele antwoorden.Dank u voor het delen!