Inbreng Lokaal Tilburg bij de Algemene Beschouwingen op 3 juli 2023 bij de Perspectiefnota 2024.

Voorzitter,
Bij de voorbereidingen vanwege de verduurzaming van onze woning moest ook de zolder aan de kant, altijd zo’n bekend moment om te beoordelen wat weg kan
en wat wij gaan bewaren. In een van de verzameldozen uit mijn jeugdjaren kwamen wij bij toeval stukken tegen over onze stad, zelfs als tiener waren Willem II en Tilburg de favoriete onderwerpen.

Tot mijn verbazing kwam ik ook “Tilburg / Hart van Brabant / Overzicht in cijfers 1970” tegen, de voorloper van het hedendaagse “Tilburg in Cijfers”. Een reden om te reflecteren of vroeger alles beter was in onze stad met enkele frappante verschillen tussen 1970 en ruim 50 jaar later.

In 1970 telde Tilburg; 153.734 inwoners; nu 227.694
8,8% was 65 jaar of ouder;  nu 17,2 %
1.137 ziekenhuisbedden; nu 797

Een begroting van 86,7 miljoen gulden (40M euro); nu meer dan 1 miljard euro.
In 1970 hadden wij ook een “vaste schuld” van 573 miljoen gulden!!!
Grootste partij bij de verkiezingen was de KVP met 53 %; nu GL met 21 %.
In 1970 had de BBA 6 buslijnen met 5,6 miljoen passagiers.
Er waren 2 openluchtzwembaden met 481.000 bezoekers en 2 overdekte zwembaden met 497.000 bezoekers; nu hebben alle zwembaden samen 390.000 bezoekers.
In 1970 bouwden wij 1.474 nieuwe woningen; in 2022 “slechts” 1.001.
In 1970 verbruikten wij 108 miljoen kuub aardgas; in 2021 920 kuub.
In 1970 verbruikten wij 256 miljoen kWh elektra in 2021 2.770 kWh!

Dat vroeger niet alles beter was, maar misschien wel veel, blijkt uit enkele andere cijfers:
In 1970 ontving het Textielmuseum 19.300 bezoekers; nu 58.246
Idem voor het Natuurmuseum in 1970 17.500 en nu 70.001.
De Katholieke Hogeschool had in 1970 3.087 studenten; nu 19.755.
Er waren in 1970 34 verkeersdoden in Tilburg tegen 11 in 2022 (CBS).

Conclusie, met 75.000 minder inwoners hadden wij wel meer schuld, meer buspassagiers, ziekenhuisbedden, zwembaden en nieuwe woningen maar anno hebben wij meer aandacht voor cultuur, meer bezoekers aan musea en theater, minder verkeersdoden, veel meer studenten en veel meer grijze haren……

Voorzitter,
Na een korte reflectie hoe het vroeger was zijn wij ook verrast door de onverwachte zelfreflectie van het College in het Stadsnieuws van vorige week. Op de gemeentepagina lezen wij letterlijk, ik citeer; “Perspectiefnota 2024; spijkers met koppen slaan”. Even gingen de gedachten terug naar vorige burgemeesters zoals Opstelten of Noordanus, die persoonlijk een klap met de hamer gaven in de Raadsvergadering als een besluit genomen was. Maar met de hamerslag van Jan van Esch bij de voordracht van burgemeester Weterings is een oude traditie wellicht in ere hersteld.

Nee, het spijkers met koppen slaan is natuurlijk in figuurlijke zin bedoeld en slaat natuurlijk op het realiseren van beloftes. Beloftes uit het bestuursakkoord “Meer voor elkaar”, maar ook de beloftes in de vorm van toezeggingen en aangenomen moties in de Raadszaal.
Verrast waren wij dan ook dat op de Gemeente pagina, normaal gesproken een grote goed nieuws show over het bestuur en de stad, te lezen viel dat er spijkers met koppen geslagen moeten worden; doen waar het om gaat!

Hierbij dan ook op willekeurige volgorde en zeker niet volledig, een overzicht van aangenomen moties en toezeggingen van Lokaal Tilburg en andere partijen die nog ‘under construction’ zijn.

 • November 2017 aangenomen amendement verlichting onderdoorgangen Spoor NS-Plein en Gasthuisring (Cosmetisch Lichtontwerp onderdoorgangen),  amendement van CDA en Lokaal Tilburg.
 • Februari 2022; vervangen speeltoestel (touwbrug en trappentoren) in het Kromhoutpark, citaat ‘dat er een speeltoestel terug komt op deze plek is zeker’ (woordvoerster gemeente in Brabants dagblad van 8 maart 2022).
 • Fietsenstalling Schouwburgring 135; Collegebesluit 18 mei 2021, inmiddels is 2 jaar huur betaald voor deze locatie zonder enig succes.
 • Blinde gevels ZARA in de Willem II straat (mei 2017) toezegging van de wethouder om handhavend te gaan optreden tegen de dode wand en leegstand panden.
 • Herontwikkeling St. Annahof (voormalige brandweerkazerne) in 2015 verkocht voor 2 euro op voorwaarde van herontwikkeling tot woningen c.q. bedrijfsruimten.
 • Weerbaarheidstraining voor ouderen (november 2022) toezegging.
 • Motie weg bestemmen kansarme winkellocaties (september 2016).
 • Raadsvoorstel verminderen planologische mogelijkheden detailhandel, (maart 2018) levert een bijdrage aan verminderen leegstand.
 • Toezegging verplaatsen glascontainer bij MFA De Nieuwe Stede op verzoek van de wijkraad en medewerk(st)ers wijkcentrum.
 • Upgrade ‘fietsstraat’ Trouwlaan (motie 21 oktober 2019)
 • Transferium van de Toekomst (motie november 2021) en diverse andere moties in het verleden die het College opdragen een hoogwaardig transferium te realiseren.
 • Toezegging op motie juni 2021 ‘niet zweten maar zwemmen’ over het faciliteren van open zwemwater op fietsafstand van de binnenstad.

Voorzitter,
Deze opsomming is verre van volledig maar geeft wel een aardige indruk hoe stroperig het uitvoeren en realiseren van opdrachten vanuit de Raad verloopt.
Spijkers met koppen slaan geldt natuurlijk ook voor opgaven als schoon, heel en veilig, aanpak woonoverlast, de energietransitie etc. Volop werk aan de winkel voor dit College waarbij het goed is om te lezen dat de uitvoering centraal staat en leidend is. Dat veiligheid een basisvoorwaarde is voor een leefbare stad en dorpen.

Bij het werkbezoek aan Jeruzalem afgelopen week werd zowel door de wijkregisseur als de bewoners nog eens benadrukt dat onze stad niet zit te wachten op weer een nieuwe visie maar op acties die concrete resultaten opleveren; doen waar het om gaat!

Voorzitter,
Lokaal Tilburg willen luisteren naar onze inwoners, hun zorgen delen, hun stem laten horen in de Raadszaal maar vooral ook samen werken aan een stad en
dorpen waar het aangenaam is om te wonen, werken, studeren of verblijven.

Afgelopen maand waren wij op het Wagnerplein aanwezig om te horen wat er speelt in deze wijk, zorgen over afval bijplaatsingen, verslonzing van de openbare ruimte, leegstand in het winkelcentrum, parkeerproblemen en het gebrek aan handhaving op normen en waarden.

Maar ook waardering voor de gezellige markt, de sociale contacten en het fijne zwembad waarvoor men zelfs uit Oisterwijk naar Tilburg komt mits het parkeren maar gratis blijft. Wij blijven ook de komende maanden onze wijken en dorpen bezoeken om te horen “Wat de Tilburger daar nu van vindt”

Gelukkig gaat er ook veel goed binnen onze gemeente.

Tot slot willen wij de organisatie bedanken voor de vlotte en uitvoerige beantwoording van onze vragen rondom de Perspectiefnota. Toegegeven dat er het vrij veel waren maar van een ambitieuze fractie mag je dat verwachten.
Onze waardering voor de vaak gedetailleerde antwoorden die daardoor veel duidelijkheid verschaften en soms zelfs een motie overbodig maakte.
Waardering ook dat onze Volggroep Stedelijke Ontwikkeling en de verschillende projectgroepen met als basis een helder werkdocument, in positie zijn gebracht. Dank hiervoor aan de griffie en de verantwoordelijke wethouders.

Lokaal Tilburg was ook aangenaam verrast door de opmerking over het belang van participatie met onze inwoners en de rol die hij hierbij voor zichzelf ziet.
Die spijkers met koppen willen wij samen slaan, wij roepen alle partijen dan ook op tijdens de behandeling van de verschillende moties niet steeds met “Ja,
maar….” te komen. Zeker van de coalitiepartijen verwachten wij een constructieve houding, “Ja, en…..” is ook een keuze die meer oplevert voor de stad en onze inwoners.

Dank u voor het delen!