6. Omheining Vincentiusstraat

Een bewoner van de Binnenstad benaderde Lokaal Tilburg met een probleem: hij is vóór de vergroening van de binnenstad maar vindt dat de gemeente op verschillende punten is doorgeslagen met de vergroening. Daarnaast wees hij ons op een aantal situaties die op z’n minst wat vraagtekens oproepen. Harry van Poppel, lid van onze steunfractie, ging met de bewoner op pad en maakte met hem een rondje gemaakt langs diverse knelpunten.

Het verslag van deze wandeling stuurden we naar de wijkregisseur en van daaruit kwam er heel veel in beweging! Vanuit de gemeente kwam een uitgebreid antwoord mét oplossingen!

De route van de wijkwandeling lag tussen de Noordhoekring, Korte Schijfstraat, Vincentiusstraat en de Schoolstraat. De knelpunten die de bewoner ons liet zien varieerden van onhandig aangelegde parkeerplaatsen en slordige plantperken tot de plaatsing van ondergrondse containers.

Bij werkzaamheden is een gedeelte van de stoep verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor groen. Het geheel geeft een onlogische en slordige indruk en kan voor mogelijke hinder zorgen voor mensen in een scootmobiel.

In de Korte Schijfstraat is een gedeelte van de stoep verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor groen. Dit euvel wordt verholpen als in deze straat de geplande ondergrondse containers zijn geplaatst. Daarna kunnen de plantperken en het grasveld worden afgemaakt.


De stoep wordt volledig geblokkeerd door verkeerd geplaatste reclamezuil in combinatie met verkeersbord. Rolstoelen en rollators kunnen er niet langs.

Reclamezuil

Even verderop wordt de stoep geblokkeerd door een reclamezuil in combinatie met verkeersbord. Er was namelijk nog geen rekening gehouden met de vele fietsen die hier geparkeerd staan, waardoor de doorgang smaller is dan was voorzien.

De reclamezuil zal op korte termijn worden verplaatst.


Perkafscheidingen

Perkjes Vincentiusstraat en Schoolstraat: sommige perken zijn voorzien van houten palen met een ijzerdraad ertussen, terwijl de plantenperken aan de overzijde van de straat een metalen hekje hebben gekregen.

Als er nieuwe planten worden geplaatst, komt er eigenlijk altijd een tijdelijk hekje omheen, zodat voorbijgangers er niet per ongeluk doorheen gaan lopen. Deze worden weer weggehaald als de planten groot zijn en de kans dat mensen er doorheen lopen heel klein is. Want: “hoe minder hekjes hoe beter”, is het motto. Alleen op hele drukke plaatsen blijven de hekjes staan om planten en struiken te beschermen.


Parkeren

De parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de minder-valide bestuurders moeten uiteraard wel veilig zijn. Als je wat slechter ter been bent, of afhankelijk van een rolstoel, is het veiliger wanneer je vanuit de auto meteen op het trottoir je weg kunt vervolgen, en niet over de rijbaan. Daarom zal binnenkort een beter geschikte parkeerplaats worden aangewezen als invalidenparkeerplaats.

Parkeerplaats voor minder validen zonder trottoir, zodat gebruikers een lang stuk over de weg moeten lopen (of rollen) om het trottoir te bereiken.

Passen en meten… 

Bij de plaatsing van ondergrondse containers moet rekening gehouden worden met tal van zaken: kabels en leidingen in de grond, bomen, parkeerplaatsen en bereikbaarheid voor de vrachtwagen om de bakken te kunnen legen. Daarom zullen er in veel gevallen ook bewoners zijn voor wie de gekozen locatie niet ideaal is.

Het blijft passen en meten… 

Zo ook bij de aanleg van voetpaden in de binnenstad. Ideaal is een minimale breedte aan van 180 cm. Vaak lukt dit, maar soms ook niet als de ruimte ervoor ontbreekt. Dan spelen verschillende zaken een rol, zoals de minimale maten voor duurzaam groen en alle andere gewenste functies. Soms kan het niet anders en is een trottoir te smal voor twee personen en zullen passanten even op elkaar moeten wachten. De bedoeling is dat in ieder geval aan één kant van de straat het trottoir altijd ruim genoeg is, zodat er plaats is voor passanten én voor groen en alle andere nuttige dingen.

Als Lokaal Tilburg zijn we blij met de voortvarendheid waarmee de ‘schoonheidsfoutjes’ in de Binnenstad zijn opgepakt, aan de hand van de punten die deze bewoner heeft aangedragen.

Dank u voor het delen!