Het is alweer twee jaar geleden dat we – samen met ONS Tilburg en LST – met de motie “Niet zweten maar zwemmen” het College opriepen om meer prioriteit te geven aan de opdracht om openbaar zwemwater voor onze inwoners te faciliteren en in de tussentijd op creatieve wijze tijdelijke oplossingen aan te bieden.

En hoewel de motie net geen meerderheid haalde, deed het College wel een toezegging om te bekijken welk open water, op fietsafstand van het centrum, zou kunnen dienstdoen als zwem locatie. Hierbij zouden zijn in beeld zijn:

 • Wijckermeer in Wijkevoort,
 • Noorderplas bij Tilburg Noord
 • de Surfplas vlakbij Het Laar.

Bovendien ligt er een Collegebesluit van 23 maart 2021, waarin staat dat het College start met een onderzoek naar waterkwaliteit en geschiktheid als zwemwater voor kansrijke locaties voor openlucht-recreatie-water binnen fietsafstand van stedelijk gebied. Dit onderzoek zou twee jaar duren!

Vandaar dat wij, nu ruim twee jaar later, opnieuw vragen hebben gesteld!
Ditmaal samen met LST en 50plus.

 • Deelt dit College nog steeds de ambitie en argumenten zoals beschreven onder argumenten 2.1 in het desbetreffende Collegebesluit?
 • Zo ja, waarom is er ruim 2 jaar later ook deze zomer nog geen veilig openbaar zwemwater in onze stad?
 • Wat is de stand van zaken van dit in maart 2021 beloofde onderzoek?
 • En wat is het resultaat en waarom is de Raad hierover niet geïnformeerd?
 • Kunnen onze inwoners daadwerkelijk dit jaar nog gaan genieten van een frisse duik in één van de onderzochte locaties?
  ◦ Zo ja waar en vanaf wanneer?
  ◦ Zo nee, waarom niet?
Dank u voor het delen!