Met een rubberen kabelgoot kun je een kabel over de stoep leggen, zonder dat voetgangers erover kunnen struikelen. - Foto: Armand Hermans

Steeds meer inwoners zijn bereid zonnepanelen te plaatsen als bijdrage aan de energietransitie. Ook inwoners met zonnepanelen op een rijtjeshuis – zonder eigen oprit – willen hun investering in deze zonnepanelen zo efficiënt mogelijk benutten. Het opladen van de elektrische auto met eigen stroom is aanzienlijk goedkoper dan opladen bij openbare (meestal commerciële) laadpalen.

Dit kan eenvoudig worden toegepast door kabelgoten te plaatsen in het trottoir, waar laadkabels in kunnen liggen, zonder dat voorbijgangers erover kunnen struikelen. We vinden dat een prettig en veilig idee voor iedereen. En het is daarom dat we het College vroegen om hierin te experimenteren en bewoners tegemoet te komen. De antwoorden van het College op onze vragen hierover van april dit jaar, verrasten ons dan ook zeer:

“Een kabelgoot is een individuele voorziening. De kosten voor de aanleg, beheer en uiteindelijk verwijderen van de goot zal daarom worden doorberekend aan de aanvrager. De schatting van die kosten zijn in de orde van grootte van € 1.500,- – € 2.500,- (ex. btw). We verwachten daarom dat er weinig animo zal zijn voor een kabelgoot, zeker ook omdat er geen exclusief recht is op het gebruik van de aangelegen parkeerplaats na betaling en aanleg van de kabelgoot.”

Volgens Lokaal Tilburg is de opzet van een pilot op deze manier inderdaad gedoemd te mislukken. Maar gelukkig heeft het College dit inmiddels ook ingezien en heeft zij eind mei een nieuw besluit genomen!

Het College stelt nu voor om een pilot te doen van maximaal 75 kabelgootsystemen voor laadkabels waarmee elektrische auto’s kunnen worden opgeladen. Deelname aan het experiment is niet gratis, maar ook niet zo duur als eerder werd voorgesteld door het College. Leges, materialen (maximaal 10 tegels) en aannemer zullen gemiddeld 600 euro ex. btw gaan kosten. Zie ook het voorstel van het College.

Als Lokaal Tilburg zijn we blij dat dit gerealiseerd wordt!

Dank u voor het delen!