Samen met onze inwoners, die hier al meerdere keren aandacht voor hebben gevraagd, constateren wij dat we als Tilburg nog steeds ons immaterieel erfgoed in de vorm van Vincent van Gogh onvoldoende inzetten om de stad te promoten. Er zijn echt tal van (ook economische) mogelijkheden.

We hebben aan het College de volgende vragen schriftelijk gesteld.

  • Waarom wordt Vincent van Gogh, naar de mening van vele betrokkenen, nog steeds onderbelicht als één van de bekendste historische figuren van onze stad?
  • Op de site www.vangoghbrabant.com wordt gesproken over een “interessante wandeling door de Korvel en de binnenstad”. Deze wandelroute is echter verder nergens meer te vinden… Wie is hier voor verantwoordelijk en wanneer wordt dit manco verholpen?
  • Waarom staan er geen verwijsborden, mét bijvoorbeeld QR-code, waar bezoekers alle info kunnen vinden over de historie van Vincent van Gogh in onze stad?
  • Klopt het, dat het silhouet op het St. Annaplein van broer Theo is en niet van Vincent? Wanneer wordt deze “vergissing” hersteld en komt er eindelijk een silhouet van Vincent, liefst ook op realistische grootte?
  • Routebordjes met ‘Vincent van Goghplein’, Stadspark of Zomerpark omdopen tot Vincent van Goghpark, ansichtkaarten met afbeeldingen van de Tilburgse periode Vincent van Gogh, aandacht schenken aan zijn geboortedag (30 maart) etc.; Waarom wordt niks met deze suggesties, nota bene afkomstig van betrokken inwoners gedaan?
  • Wat is de rol van Citymarketing m.b.t. het marketinginstrument Vincent van Gogh?
  • Tilburg is aangesloten bij Van Gogh National Park. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden, vaak buitenlandse toeristen, onze provincie vanwege Vincent van Gogh. Een unieke kans Tilburg ook als bruisende, culturele stad onder de aandacht te brengen. Ziet het College hier ook de kansen voor onze lokale vrijetijdseconomie (horeca, retail, cultuur etc.) ? Zo ja, hoe faciliteert/stimuleert het College dit?
Dank u voor het delen!