Voor het pand van wijkcentrum Nieuwe Stede in Korvel staat een glasbak op de stoep. Pal aan de straat, op de hoek waar veel mensen met de auto en de fiets langskomen als ze naar de naastgelegen supermarkt gaan. Deze glasbak staat niet alleen op een onhandige plek voor voetgangers, ook ligt de omgeving vaak bezaaid met glasscherven, met menig lekke band tot gevolg.  De wijkraad Korvel heeft dan ook al vaker verzocht om die glasbak op een andere plek te zetten, maar tot nu toe tevergeefs.

Als Lokaal Tilburg hebben we daarom half februari dit jaar vragen hierover gesteld aan het College en inmiddels hebben we de antwoorden hierop ontvangen.

Vraag 1
Tijdens de driedaagse ‘Samen meer voor elkaar’ [gehouden in september 2022 met lokale politiek, maatschappelijke organisaties en burgers – red.] was het motto van de gemeente om meer oplossingsgericht te gaan werken; “Ja en” in plaats van “Ja maar”. Het redelijke verzoek vanuit de wijkraad is toch een mooi voorbeeld waarop “Ja en” van toepassing zou moeten zijn?

Antwoord 1
In dit geval is inderdaad sprake van een “ja en“ situatie. Wij zijn samen met het bestuur van de Wijkraad Korvel en Sint Anna al enige tijd in gesprek om te zoeken naar een passende oplossing.

Vraag 2
Bent u alsnog bereid mee te denken in een structurele oplossing van deze overlast en mee te werken aan de verzochte verplaatsing van de glasbak?

Antwoord 2
Uiteraard zijn we bereid mee te denken aan een structurele oplossing van deze overlast en mee te werken aan de verplaatsing van deze glasbak. Wij zijn momenteel aan het onderzoeken of de glasbak ondergronds of bovengronds wordt verplaatst. Vast staat dat de glasbak verplaatst gaat worden om een einde te maken aan de overlast die door de buurt ervaren wordt.

Vraag 3
Zo ja, op welke termijn?

Antwoord 3
Zie ook het antwoord op vraag 2. De voorbereidingen om de glasbak te verplaatsen zijn in gang gezet. De verwachting is dat dit traject enig tijd in beslag zal nemen in verband met de ondergrondse infrastructuur (kabels & leidingen).

Voor alsnog is dit antwoord niet erg concreet en we weten niet wat het College bedoelt met ‘enige tijd’, dus we blijven er bovenop zitten en hopen snel hier meer duidelijkheid over te krijgen!

Dank u voor het delen!