De 100-jarige heeft het moeilijk, laten we haar fit maken voor de komende 100 jaar.

Als Lokaal Tilburg hebben we samen met 50Plus en LST verzocht om een uitgebreide informatiebijeenkomst en mogelijk gevolgd door een debat, over de al zo lang beloofde verbreding van het Wilhelminakanaal. We vrezen dat er van uitstel uiteindelijk afstel komt.

De aanleiding hiervoor is in de eerste plaats de brief die Minister Harbers van Infrastructuur en Water stuurde aan de Tweede Kamer, in het najaar van 2022 en  de brief die ons College van Burgemeester en Wethouders én de Gedeputeerde Staten van Brabant onlangs schreven aan Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in reactie daarop. In deze brief gaan zij in op het besluit van de Minister om de verbreding van het Wilhelminakanaal niet op te laten nemen in het zogenaamde ‘TEN-T netwerk’. Dit staat voor ‘Trans-Europees Transport Netwerk‘ waarvoor de Europese Unie subsidie beschikbaar heeft.

We willen dat we als gemeenteraad volledig worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen, want we hebben tal van vragen hierover.

Wat betekent dit voor de herbouw van Sluis II? – Wat betekent dit voor de verbreding van het Wilhelminakanaal tot aan Loven en het realiseren en functioneren van de tri modale haven voor klasse IV schepen? – Wat betekent dit voor de financiering van het project?

Volgens het Brabants Dagblad kan Tilburg hierdoor miljoenen mislopen van de Europese Unie. In hoeverre is de overheid – inclusief wij als gemeente –  aansprakelijk voor de vertragingen en/of het mogelijk stopzetten van het project verbreding Wilhelminakanaal voor klasse IV?

Dank u voor het delen!