In de donkere dagen voor Kerst 2022 vernamen we via Omroep Tilburg dat de kiosk in het Spoorpark dicht zou gaan voor onbepaalde tijd. De reden van deze sluiting was, dat de veiligheid van de medewerkers niet gegarandeerd kon worden vanwege overlast.

Dit treurige bericht was voor Lokaal Tilburg aanleiding om vragen te stellen aan het College. We vinden namelijk dat het écht niet kan, dat mensen hun werk niet kunnen doen omdat ze worden lastig gevallen en zich onveilig voelen. Bovendien is het Spoorpark inmiddels één van de belangrijkste visitekaartjes van de stad, zodat deze overlast niet alleen nadelig is voor de werknemers en ondernemers in het Spoorpark, maar ook voor het imago van het Spoorpark.

Daarbij willen we graag weten hoe lang dit probleem al speelt en wat er tot nu toe aan gedaan is om het probleem op te lossen.

Twee weken later 

Inmiddels zijn onze vragen nog niet beantwoord – daarvoor is de termijn immers nog niet verstreken – maar we werden toch optimistisch gestemd toen we 4 januari jl. in het Brabants Dagblad (alleen voor abonnees) lazen dat er beweging in zit. De kiosk gaat weer open, zij het met aangepaste openingstijden, en partijen zijn met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen.

We wachten de officiële antwoorden van het College uiteraard nog even af, maar we zijn blij te lezen dat er al actie wordt ondernomen en mensen weer gebruik kunnen maken van de kiosk in het Spoorpark.

Art41Vragen - Kiosk Spoorpark gesloten - LOKAALTILBURG
Dank u voor het delen!