Bij de behandeling van de Begroting 2023 op donderdag 10 november 2022 hebben wij met succes een aantal moties ingediend. Maar helaas kon niet de gehele vergadering worden afgemaakt, zodat op maandag 14 november de Behandeling van de Begroting 2023 wordt voortgezet. Hieronder vallen ook twee van onze moties.

We hebben nu een Stadshoogleraar die de opdracht krijgt om met een werkbaar plan te komen om de Tilburgse arbeidsmarkt vlot te trekken. Enerzijds komen we veel handen tekort terwijl anderzijds ongeveer 30% ‘onbenut talent’ nog steeds aan de kant staat.

Deze motie kreeg een positieve waardering van het College en leverde een toezegging op van wethouder Lahlah: Zij “herkent zich in de oproep, de urgentie en de noodzaak. De eerste afspraak staat inmiddels in de planning…” Daarom hebben we deze motie niet in stemming gebracht maar – vertrouwend op de toezegging – ingetrokken.

Het aantal misdrijven laat in 2022 een aanzienlijke stijging zien, terwijl ook sprake is van een verslechtering van de veiligheidsbeleving van onze inwoners. Senioren zijn hierbij steeds vaker het slachtoffer van babbeltrucs en oplichters, ook digitaal. We willen dat onze inwoners bewuster worden van criminele activiteiten om hen heen.

Daarom hebben we gevraagd om samen met partners een pilot op te starten voor het faciliteren van weerbaarheidstrainingen voor ouderen waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise in de stad.

Deze motie kreeg bijval van onder andere 50Plus, PvdA en anderen. Wethouder Hendrickx staat positief tegenover de motie en deed een toezegging om het te onderzoeken. Met deze toezegging hoefde ook deze motie niet in stemming gebracht te worden. Een mooi resultaat!!

Wordt vervolgd op maandag 14 november a.s.!

Dank u voor het delen!