Samen met onze collega’s van D66 en GroenLinks hebben we schriftelijke vragen gesteld over de vergroening van de Binnenstad in combinatie met de Kermis. Hierover zijn we eerder benaderd door de BMT (Binnenstads Management Team), dat zich hierover zorgen maakt. Terechte zorgen vinden wij.

Het BMT stelt: “Wij willen onze zorg uitspreken, dat de kwaliteit van de gewonnen extra openbare ruimte zeer gering blijft met dit uitgangspunt en de kwaliteit van het groen minimaal wordt, omdat dit één keer per jaar met platen moet kunnen worden afgedekt, zodat er een kermisattractie op kan staan. Daarmee draagt dit ontwerp ook minimaal bij aan een betere klimaatadaptatie in de binnenstad. In de groene middenberm kan dus nooit wat hoger permanent groen komen. Denk bijvoorbeeld aan bomen of beplantingen die volledig 4 seizoenen meekunnen.

We vinden het geen goed idee als 10 dagen kermis leidend zullen zijn voor de vergroening van de Cityring, dat zo beeldbepalend en belangrijk is voor onze toekomstige binnenstad als de parkring. Helemaal wanneer we kijken naar de grote opgaven op het gebied van woningbouw, leefklimaat, hittestress, klimaatverandering, klimaatadaptatie en het (economisch) belang van een kwalitatief hoogwaardige en groene binnenstedelijke ruimte.

De vragen die we hebben gesteld zijn: 

  1. Is het college het met D66 Tilburg, GroenLinks Tilburg en Lokaal Tilburg eens dat het belang van een kwalitatief hoogwaardige en groene binnenstedelijke ruimte als parkring zwaarder moet wegen dan het belang van 10 dagen kermis?
  2. Hoe kijkt het college naar de suggestie van het BMT om het aaneengesloten lint van de kermis op een innovatieve wijze, op bepaalde plekken, te onderbreken en daarmee ruimte te creëren voor meer kwalitatief hoogwaardig groen?
  3. Ziet het college naast de suggestie van het BMT nog andere mogelijkheden om invulling te geven aan de afspraak in het akkoord om voor de toekomstige parkring te zoeken naar mogelijkheden om de vergroeningsambities verder aan te scherpen?
  4. Is het college bereid om hierover met BMT in gesprek te gaan en de mogelijkheden met hen te verkennen, zoals zij in hun schrijven verzoeken?
  5. Wanneer en hoe is het college voornemens de raad te informeren over en te betrekken bij de verdere invulling van de parkring?
2022-11 - Artikel 41 vragen Ontwerp Parkring in relatie tot de opzet van de kermis
Dank u voor het delen!