In september dit jaar zijn tal van straten rondom de Trouwlaan wekenlang in het donker gehuld geweest, want in de gehele buurt waren alle straatlantaarns defect. Bewoners hebben in deze periode tientallen klachten en meldingen ingediend bij de gemeente en ook via de Fixi-app, maar dat leverde geen resultaat.

Inwoners uit de Jan v.d. Heijdenstraat, G. Mercatorstraat, Hesperenstraat, Simon Stevinstraat, Buys Ballotstraat en omgeving hebben eveneens melding gemaakt via de Fixi-app.  Maar melders kregen alleen het bericht dat deze zou worden doorgezet naar de verantwoordelijke afdeling. Verder communicatie bleef geheel uit.

Voor Lokaal Tilburg was dat meer dan voldoende reden om hierover vragen te stellen aan het College en meteen wilden we dan ook weten wie er precies eindverantwoordelijk is voor de straatverlichting en waarom er omwille van de veiligheid geen noodmaatregelen zijn genomen, zoals het installeren van tijdelijke mobiele noodverlichting.

We hebben een poosje op de antwoorden moeten wachten, maar uiteindelijk wel gekregen.

Enexis

Bij de wethouder was het bekend dat de verlichting rondom de Trouwlaan enkele weken niet heeft gefunctioneerd. Hij kan zich voorstellen dat dit een ‘unheimisch gevoel’ heeft gegeven voor de bewoners.
Meldingen van niet functionerende verlichtingen worden in eerste instantie opgepakt door de aannemer voor openbare verlichting. Deze heeft, nadat een avondcontrole is uitgevoerd, geconstateerd dat de storing in het netwerk van netbeheerder Enexis zat. Dit is meteen kenbaar gemaakt aan Enexis, die als eigenaar van het netwerk verantwoordelijk is voor netwerkstoringen.

Enkele dagen daarna heeft de wethouder nogmaals een melding gemaakt naar Enexis om deze storing ‘met prioriteit’ op te pakken, waarna de storing uiteindelijk door Enexis is opgelost.

Verantwoordelijk

Het niet functioneren van straatverlichting kan diverse oorzaken hebben. Wanneer de storing in de lichtmast zit, dan is de gemeente Tilburg, als eigenaar van de lichtmast, verantwoordelijk voor het oplossen van de storing. Wanneer de storing in het netwerk (de bekabeling in de straat) zit, dan is netbeheerder Enexis, als eigenaar van het netwerk, verantwoordelijk om de storing op te lossen.

Meldingen

Het College vindt ook dat inwoners die een storing melden goed geïnformeerd moeten worden over het oplossen van de storing. Slechts een enkele melder is geïnformeerd over het feit dat een storing in het netwerk van Enexis de oorzaak was en dat de melding was doorgezet naar Enexis. Helaas hebben veel melders deze informatie niet ontvangen. In een gesprek met de aannemer en Enexis zal worden overlegd hoe dit voortaan beter kan.

Netwerkstoringen kunnen zeer complex zijn en het oplossen hiervan ligt in handen van Enexis. Sinds kort heeft de gemeente inzicht in de planning van Enexis; dit is nieuw. Voortaan wordt deze mogelijkheid gebruikt en zal de gemeente deze planning delen met de melder.

Geen noodverlichting

Aan de inzet van mobiele verlichting kleeft een aantal risico’s. Als er geen stroom op het netwerk zit, zal de verlichting moeten functioneren op accu’s of batterijen. Dit soort mobiele verlichting is niet veilig voor verkeer dat hier tegenaan kan botsen en vormt veelal een onverwacht obstakel in de openbare ruimte. Hierdoor ontstaat een averechts effect voor de verkeersveiligheid. Mobiele verlichting die op de trottoirs staat vormt vaak een belemmering voor de doorgang. Dergelijke verlichting is diefstalgevoelig, kwetsbaar en daardoor minder betrouwbaar. Gebruik maken van extra stroomkabels (om vanuit een verderop gelegen punt de verlichting te laten functioneren) is ook niet wenselijk vanwege potentieel elektrisch gevaarlijke
situaties, struikelgevaar en diefstalgevoeligheid.

Als Lokaal Tilburg houden we dit goed in de gaten. 

Als u ook tegen problemen aanloopt met de Fixi-app en het melden van problemen op straat, mail ons: fractie@lokaaltilburg.nl.

Dank u voor het delen!