Steun voor ons voorstel om het evenementenbeleid te versterken met meer budget.

In de vergadering van de gemeenteraad op 3 oktober hebben we als Lokaal Tilburg voorgesteld om te onderzoeken hoe we ons evenementenbeleid kunnen verbeteren. Immers: Tilburg heeft – in vergelijking met andere steden – een erg bescheiden budget voor evenementen. Van de 50 grootste steden in Nederland staat Tilburg op de 32e plaats, als het om evenementenbudget gaat.

Evenementen zijn een belangrijke bijdrage aan de economie van de stad en versterken het imago van Tilburg als stad die ‘groeit, bloeit en bruist’. Bovenden hebben we in de vorige raadsperiode, samen met D66, al vaker moties (voorstellen) ingebracht waarin we het College vroegen om te ‘investeren in
groeibriljanten’ en ‘niet te bezuinigen op het subsidiebudget.

Concreet willen we van de wethouder evenementen – Maarten van Asten (VVD) – drie scenario’s zien, met voorstellen en daaraan gekoppeld een budget. Een basis, midden en topscenario in feite, zodat we als gemeenteraad sámen met inwoners van de stad, kunnen kiezen welk beleid we willen en hoeveel geld we daarvoor over hebben.

Ons voorstel kreeg in de raad brede steun en de wethouder nam de motie dan ook enthousiast over. We kijken dus uit naar het voorstel van het College en de verdere discussie, in én buiten de gemeenteraad!

2022-10-Motie-meerdere-scenarios-evenementenbudget-031022nieuw
Dank u voor het delen!