Van ons raadslid Eric Roels.

Lokaal Tilburg stelt inwoners centraal. Dat is ons motto, maar ook datgene wat we dagelijks na proberen te leven. Wij vinden dan ook dat de zeggenschap en de invloed van onze inwoners zo groot mogelijk moet zijn. Op alles wat in hun eigen leef- en woonomgeving gebeurt. Wij vinden ook dat de gemeente daarin met haar burgers mee moet denken én hen moet faciliteren. Vanuit het principe “Ja, én” in plaats van “Ja, maar”.

Daarom hebben we als Lokaal Tilburg in 2019 een initiatiefvoorstel opgesteld, en bij de Gemeenteraad ingediend. We zijn heel blij dat dit voorstel raadsbreed werd ondersteund, en is vertaald in een concreet plan met 9 acties. Dat actieplan wordt nu verder uitgewerkt. Een voorbeeld van zo’n actie uit het plan is het instellen van de “Volggroep Stedelijke Ontwikkeling” door de Raad. Deze volggroep (onder voorzitterschap van onze fractievoorzitter Frans van Aarle)  is nauw betrokkenen bij grootschalige projecten zoals het Kenniskwartier, Puijacker/Het Laar, Stappegoor en het Museumkwartier. Een belangrijke taak van de volggroep is het toezien op de omgevingsdialoog en dat omwonenden hier tijdig bij worden betrokken.

We zijn dus heel blij om te merken dat ons initiatief nu al merkbaar is, en dat inwoners steeds meer en steeds vroeger worden betrokken bij de planvorming in onze gemeente. We zetten dus echt merkbaar stappen vooruit. Dat is natuurlijk geweldig.

Een ander mooi voorbeeld is dat medio september tijdens de driedaagse “Samen meer voor elkaar” de uitvoering van het nieuwe Bestuursakkoord met een grote en diverse groep inwoners is besproken. Het doel van de driedaagse was om zoveel mogelijk concrete ideeën te verzamelen via inwonersparticipatie. Zo’n 300 inwoners en professionals uit onze gemeente dachten met de gemeente mee en hebben een grote hoeveelheid acties en slimme oplossingen benoemd.

Begin november, tijdens de behandeling van de “Programmabegroting 2023”, moet duidelijk worden hoe de ideeën uit de stad in praktijk worden gebracht. Als Lokaal Tilburg zijn we uiteraard superblij met deze aanpak. We hebben steeds aangegeven hoe belangrijk we het vinden dat ook inwoners goed worden betrokken bij het nieuwe bestuursakkoord. De driedaagse “Samen meer voor elkaar”  was voor Lokaal Tilburg dan ook opnieuw een kers op de taart!

Dank u voor het delen!