Steeds meer inwoners zijn bereid zonnepanelen te plaatsen als bijdrage aan de energietransitie, dit wordt door de overheid ook actief gestimuleerd. Ook inwoners met zonnepanelen op een rijtjeshuis willen hun investering in deze zonnepanelen zo efficiënt mogelijk benutten. Het opladen van je elektrische auto met eigen stroom is aanzienlijk goedkoper (gratis) dan opladen bij publieke (commerciële) laadpalen.

Bij de aanschaf van een elektrische auto is ook het kostenaspect een belangrijke factor. Het zelf kunnen laden van je auto, met stroom van je eigen zonnepanelen, geeft een grote besparing in de verbruikskosten. Aangezien het op dit moment zelfs goedkoper is om met een benzineauto te rijden dan met een elektrische  (verbruikscijfers ANWB), kan het zelf kunnen laden een doorslaggevende factor zijn bij de keuze van een nieuwe auto.

Toch werd een inwoner onlangs een vergunning geweigerd voor het aanleggen van een kabelgoot in de stoep, teneinde met zijn eigen zonnepanelen zijn elektrische auto op te laden. Daarom hebben we als Lokaal Tilburg hier vragen over gesteld.

• Deelt het College de mening van Lokaal Tilburg dat wij als gemeente ook inwoners met een elektrische auto moeten faciliteren die deze willen opladen met stroom die afkomstig is van hun eigen zonnepanelen, nota bene vaak overcapaciteit die onbenut blijft en vrijwel niets meer oplevert. Ook inwoners die gewoon in een “rijtjeshuis” wonen zonder garage en/of eigen oprit gefaciliteerd moeten worden deze eigen opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk te benutten?

• Andere gemeenten, ook binnen onze eigen regio Hart van Brabant, faciliteren deze inwoners met zgn. kabelgoottegels (zie afbeelding) die ervoor zorgen de laadkabel op een verantwoorde wijze naar de woning te geleiden. Waarom werkt Tilburg hier niet aan mee? Is er geen sprake van willekeur als de ene gemeente wel faciliteert en de andere gemeente niet?

• Beseft de gemeente dat er al jarenlang op vrij grote schaal kabels over het trottoir worden gelegd binnen onze gemeente voor stroomvoorziening bij caravans,
verkoopwagens, poetsbeurten van de auto etc. Wat voor beleid wordt hierbij dan gehanteerd?

• Recent is een aanvraag voor de aanleg van een kabelgoot voor het gebruiken van een laadkabel voor de eigen woning namens de gemeente door “Elektrisch
Vervoer” geweigerd. Betreft “Elektrisch Vervoer” een eigen afdeling binnen de gemeente Tilburg of een externe partij die opereert namens de gemeente?

Zijn er met de commerciële partijen die zorgdragen voor de openbare laadpalen infrastructuur binnen Tilburg wellicht speciale afspraken gemaakt hoe te handelen bij particuliere initiatieven die concurrerend zouden kunnen zijn voor de partijen? Zo ja, welke afspraken?

• De argumenten (kosten, aansprakelijkheid, energiewetgeving etc.) om de aanvraag te weigeren zijn op zijn zachts gezegd discutabel. Is hier geen sprake van willekeur binnen onze regio en provincie?

• Is het College bereid, zeker gezien de positieve ervaringen in andere gemeenten, alsnog medewerking te verlenen bij de aanleg van kabelgoten voor laadkabels waardoor de opbrengsten van particuliere zonnepanelen zo efficiënt mogelijk benut kunnen worden?

Dank u voor het delen!