Drie weken geleden hebben we schriftelijk vragen gesteld aan het College over de verdrievoudiging van de huur voor Bridgeclub De Blaak, en andere denksportverenigingen. Lees ook: Vragen over verdrievoudiging van huur voor Bridgeclub De Blaak.

En we hebben antwoord gekregen!

Allereerst weet en erkent het College dat Bridge een officieel erkende sport is. En evenals wij vindt ook het College dat dit geen aanvaardbare huurverhoging is om in één keer door te voeren.

Inmiddels zijn er op verzoek van Bridgeclub De Blaak gesprekken gevoerd, waarbij de club het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg gevraagd heeft een overgangsregeling te treffen. Beide partijen zijn tot overeenstemming gekomen en de overgangsregeling is door het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg bekrachtigd. Deze overgangsregeling geldt ook voor Brabant Bridge.

Ook de oorzaak van deze situatie weet het College uit te leggen: “De verhoging zit in het feit dat Brabant Bridge gewend is aan de gebruiksvergoeding en afspraken met de vorige exploitant, Sport2Connect BV. Hierin zat voor een deel een meewerkvergoeding versleuteld. Brabant Bridge stelde de ruimte vervolgens ook beschikbaar aan Bridgeclub De Blaak. Het Sportbedrijf beschouwt dit als onderverhuur. Dit is volgens de gebruiksvoorwaarden niet toegestaan. Het gebruik wordt conform de door de Gemeenteraad vastgestelde tarieven in rekening gebracht. Deze tarieven zijn altijd inclusief BTW.

Team verhuur
Wij hadden er nog nooit van gehoord (!) maar dit team blijkt al sinds 2012 te bestaan. Het gaat om een team van drie medewerkers die binnen het Sportbedrijf de volledige vraag en aanbod van sportaccommodaties op elkaar afstemt. Aangezien wij er niet over gehoord hadden beschouwen we dan maar als een compliment voor het team, dat al 10 jaar zijn werk goed doet!

Johan Cruyff Academy

Verder is het College ervan op de hoogte dat een student van de Johan Cruyff Academy Tilburg een afstudeeronderzoek doet naar accommodaties van denksportverenigingen. De opdrachtgever hiervan is een initiatiefnemer uit de stad die affiniteit heeft met denksport. Om privacy redenen kan het College niet vertellen om wie het gaat. Het afstudeeronderzoek is nagenoeg gereed. Als het klaar is, worden de uitkomsten aan de gemeente gepresenteerd.

Dank u voor het delen!