Als Lokaal Tilburg hebben we het initiatief genomen om de aanhoudende problemen met ons openbaar busvervoer met spoed te agenderen voor de gemeenteraad en hierin werden we onmiddellijk gesteund door 50Plus, CDA en coalitiepartijen GroenLinks, VVD en PvdA.

Woensdag 7 september: inmiddels wordt het agenderingsverzoek ondersteund door alle fracties behalve D66 en FvD.

Dinsdag 30 augustus jl. stond letterlijk te lezen op de voorpagina van het Brabants Dagblad; “ons openbaar vervoer is ziek”!

Het afschalen van de dienstverlening in het OV treft de inwoners van Tilburg en onze regio hard. Ook na Corona is het aantal reizigers met het OV nog steeds 20 % lager dan daarvoor. Het wederom afschalen van de dienstregeling door Arriva frustreert niet alleen de reizigers maar ook de chauffeurs die met lede ogen aanzien dat hun klanten afhaken. Het wegvallen van busverbindingen betekent dat onze inwoners beperkt worden in hun mobiliteitskeuze.

Een greep uit de koppen in de media van de laatste tijd:
“Onvrede over het openbaar vervoer van Arriva, de coöperatie Biezenmortel lobbyt bij de provincie en gemeente om lijn 9 door te trekken vanuit Udenhout naar Biezenmortel, maar zonder resultaat.” “Staking legt treinverkeer in Brabant twee dagen plat.” “Minder bussen in Brabant.” “Bezuinigen op het OV is slecht voor de hele economie.” “Onderwijs slaat alarm over kaalslag openbaar vervoer.” “NS: Mijd het traject Den-Bosch-Utrecht, tekort aan honderden bussen.” “Alleen in Brabant zijn files langer dan voor Corona” (toename van 6 % ten opzichte van 2019);

Zelf hebben we al eerder opgeroepen om de regie over het busvervoer in de regio terug te pakken, maar nog voor we ons voorstel officieel hadden ingediend, kopte de krant: “Regie OV terug naar Tilburg? College ziet het niet zitten.”

In het Bestuursakkoord “Meer voor elkaar” wordt gesproken over de noodzaak van hoogwaardig openbaar vervoer voor een succesvolle mobiliteitstransitie. De praktijk is echter dat het verder afschalen van de dienstverlening in het ov de reizigers dwingt weer in de auto te stappen. Ook de kwaliteit en betrouwbaarheid laat veel te wensen over en versterkt dit effect. Onze inwoners ervaren steeds meer hindernissen om vlot en efficiënt van A naar B te komen.

Het bedrijfsleven, onderwijs, reizigersorganisaties etc. maken zich hierover grote zorgen en spreken zelfs over een dreigend mobiliteitsinfarct. In reactie op het concept initiatiefvoorstel van Lokaal Tilburg waarin opgeroepen wordt als gemeente meer de regie te pakken, ziet het College dit echter niet zitten; “wij hebben een zwaarwegende adviesrol bij beslissingen over het stadsvervoer” (BD 29 april j.l.). Desondanks kiest Arriva ervoor ook dit najaar de zogenaamde vakantiedienstregeling voor Tilburg in stand te houden, dit ondanks de bezwaren van het eigen personeel en de reizigers.

Heeft deze ‘zwaarwegende adviesrol’ toch minder gewicht dan voorgesteld?

Dit roept bij de indienende fracties veel vragen op. Om die reden hebben wij de agendacommissie verzocht om een informatiebijeenkomst en indien nodig ook een debatbijeenkomst in te plannen. Bij de informatiebijeenkomst staat het alle inwoners en belanghebbenden vrij om te komen inspreken. U krijgt dan vijf minuten het woord om aan de gehele gemeenteraad te vertellen wat u van het openbaar vervoer in Tilburg vindt. Om in te spreken kunt u zich opgeven via de raadsgriffie of via info@lokaaltilburg.nl.

Dank u voor het delen!