Bij de raadsvergadering van 18 juli heeft ons raadslid Eric Roels een motie ingediend om ervoor te zorgen dat toezicht en kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. Dat de zorg in het verleden te wensen over heeft gelaten, is inmiddels wel bekend. Maar met deze motie wordt duidelijk welke formatie men nodig heeft om het toezicht en de kwaliteit op de zorg te verbeteren. Er moeten meer mensen worden aangetrokken en dat gaat het college in beeld brengen en mensen aantrekken ter versterking van de zorg.

Met deze toezegging van het college is het voorstel niet in stemming gebracht.

Motie 16-3_LT_Tussenrapportage formatie toezicht op kwaliteit zorg
Dank u voor het delen!