Het huidige Paleis-Raadhuis was in lang vervlogen tijden de Rijks HBS waar ook Vincent van Gogh zijn eerste tekenlessen kreeg. Als Lokaal Tilburg zijn we enorm trots op deze geschiedenis en we willen het dan ook aan iedereen laten zien, die de stad bezoekt. En daarin weten we ons gesteund door de raad en het College, dat in 2008 al bepaalde dat het Paleis Raadhuis dé plek van Vincents Tekenlokaal is en moet zijn.

Doordat er werd verbouwd moest het tekenlokaal ’tijdelijk’ verhuizen naar de Spoorzone en inmiddels staan de spullen opgeslagen bij het Archief aan de Kazernehof. Maar de organisatie van Vincents Tekenlokaal willen niets liever dan terug naar het Paleis Raadhuis en daarom dienden we hiervoor een motie in, gesteund door 50PLUS, CDA en O.N.S. Tilburg.

Ondanks dat de motie geen meerderheid haalde, de coalitiepartijen en de LST stemden tegen, heeft de aandacht rondom de motie er wel voor gezorgd dat Vincents Tekenlokaal vanaf 1 september weer gevestigd is in het Paleis-Raadhuis, voor in ieder geval 5 jaar!

Het College zich echter nog niet binden aan een definitieve keuze en de handen vrij houden totdat de uitwerking van de visie voor de toekomst Paleis-Raadhuis afgerond is. Een enthousiast team is daarmee aan de slag en daar hebben we natuurlijk alle vertrouwen in!
Motie 16-1_LokaalTilburg_50PLUS_CDA_ Vincents Tekenlokaal terug naar de roots

Dank u voor het delen!