Maandagochtend 30 mei waren Wesley Raghoebar (ons burgerraadslid) en Jan Heijman (bestuur Lokaal Tilburg) aanwezig bij een onaangekondigde werkonderbreking van de buschauffeurs in Tilburg. Ook diverse collega’s van andere politieke partijen waren hierbij aanwezig.

De bevlogen chauffeurs vertelden dat ze het zat zijn dat de Tilburgse inwoners de dupe worden van het beleid van Arriva. Op bepaalde lijnen wordt niet meer doorgereden of beperkt. Dit houdt in dat reizigers of moeten lopen of alternatief vervoer moeten zoeken. De sfeer was positief maar wel met het karakter dat er zaken moeten veranderen. Het aantal flexwerkers dat nu geen zekerheid heeft is groot. Wesley sprak met een chauffeur die zes dagen per week stand-by moet staan en geen verlof mag opnemen.

De aanleiding van het gesprek met de chauffeurs was het ingaan van de zomerdienstregeling vandaag. Het vreemde van deze regeling was dat er gesneden werd en dat er minder gereden zou worden in Tilburg en in de directe omgeving. De reden die genoemd wordt door Arriva voor deze verandering is een tekort aan chauffeurs. De chauffeurs die daardoor over waren zouden ingezet worden in Waalwijk, Uden en Den Bosch. Vaste chauffeurs zouden voor woon- en werkvervoer vergoed worden, maar de uitzendkrachten niet.

In Tilburg zijn geen chauffeurs te weinig, maar in Uden, Den Bosch en Waalwijk wel. De inzet van de chauffeurs is, dat zij niet willen dat de dienstverlening in en rond Tilburg voor onze passagiers slechter wordt en dat zij zich zorgen maken over het verloop van chauffeurs. Zij willen dat alle uitzendkracht-collega’s een vast contract krijgen. Ook is er voor de chauffeurs een probleem met het kunnen opnemen van verlof; vaak moet men dan toch nog stand-by beschikbaar zijn. Om echt vrij te kunnen nemen is moeilijk.

Ze wilden daarover met ons in gesprek, opdat wij onze provinciale collega’s op de hoogte stellen. Tijdens dat gesprek is gebleken dat Tilburg weinig inspraak heeft op het openbaar vervoer in Tilburg. De wethouder heeft wel contact met, maar weinig invloed op Arriva. Als laatste punt ze willen graag gehoord worden over de infrastructuur in de stad en ze willen graag dat hun arbeidsvoorwaarden meer een onderdeel worden van de uitvraag over de nieuwe concessie.

Lokaal Tilburg heeft in januari van dit jaar een Initiatiefvoorstel geschreven om Tilburg als bijna grootste stad van Brabant meer zeggenschap te geven over het openbaar busvervoer in de stad. Dit voorstel wordt na de zomervakantie behandeld door de gemeenteraad. Het is hier te lezen: 

Actievoeren heeft resultaat!

De spontane acties hebben de volgende resultaten opgeleverd:

  1. Ophoging van contracten van de uitzendkrachten op vrijwillige basis tot 1 september naar maximaal 40 uur en plaatsing in de roulering zodat zij ook zekerheid hebben over hun werkpatroon
  2. Al het tijdig aangevraagd wettelijk verlof wordt gegarandeerd
  3. Per 1 september start de winterdienstregeling mits er een pandemie is 4) alle collega’s die vandaag (actiedag) werken krijgen geen looninhouding maar volledig betaald.
  4. Als alle contractophoging is gedaan en er is nog steeds potentieel over wordt er gekeken of er terug gegaan kan worden naar de winterdienstregeling in Tilburg. Dat inregelen kost ongeveer 10 dagen.

Wij feliciteren de actievoerders met dit behaalde resultaat.

Dank u voor het delen!