Foto: Rudi Klumpkens

Naar aanleiding van een brief van de ‘Vrienden van de Tilburgse Beiaard’ aan de gemeenteraad, hebben we Artikel 41 Vragen gesteld aan het College.

Citaat uit de brief: Na ruim 50 jaar aan Tilburgse beiaardklanken te hebben uitgestrooid – eerst 20 jaar door Arie Abbenes en nu de laatste 30 jaar door onze stadsbeiaardier Carl Van Eyndhoven – speelt de Heikese beiaard niet meer. Dat wil zeggen: slechts het automatisch spel laat nog z’n voorslagen als tijdsaanduiding van uur, eerste kwartier, halfuur en laatste kwartier horen. Geen handspel, dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de Tilburgse bevolking en bedrijfsleven, die het instrument financierden en de beiaard als cadeau schonken aan de gemeente Tilburg.

Vanwege veiligheid en ARBO-wetgeving mag de Tilburgse beiaard zijn spel niet meer ten gehore brengen. En hoewel we uiteraard ook vinden dat elk mensen een veilige werkplek verdient, begrijpen we niet dat hier zo rigide met de regels is omgegaan. Tilburg is immers niet de enige stad met een monumentale kerktoren, waar een beiaardier zijn muziek speelt voor de stad.

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld, in de hoop dat er snel een oplossing wordt gevonden die voor iedereen aanvaardbaar is.

  • Deelt het College de mening van Lokaal Tilburg dat de beiaardier een belangrijke en unieke culturele bijdrage levert aan de stad?
  • Is er overleg geweest met de stadsbeiaardier en met parochie De Goede Herder over het genomen besluit?
  • Welke aanpassingen zijn er mogelijk om de stadsbeiaardier weer te laten spelen?
  • We begrijpen dat fysieke aanpassingen niet altijd mogelijk zijn in een oude, monumentale kerktoren. Is onderzocht of er ontheffingen mogelijk zijn, waar ook de beiaardier zelf achter kan staan?
  • Is ook in andere steden geïnformeerd hoe wordt omgegaan met de werkplek van beiaardiers en de ARBO-omstandigheden? (Tilburg is immers niet de enige stad met een oude, monumentale kerktoren en een beiaard.)
  • Bent u bereid om samen met alle betrokkenen en de brandweer in gesprek te gaan om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is?

Dank u voor het delen!