Inwoners staan voor ons centraal en als onze inwoners een mooi initiatief nemen, gaan wij vierkant achter hen staan. Bijvoorbeeld bij het geval van de bewoners aan de Obrechtstraat.

Zaterdag 23 april 2022 was Jan Heijman namens Lokaal Tilburg op bezoek bij de heer Castelijns in de Obrechtstraat. Het onderwerp van gesprek was het basketbalnet dat hij had geplaatst bij een boom schuin voor zijn huis, voor de jeugd in de buurt. Immers, er is alleen een kleine speelplek voor de allerkleinste kinderen. Voor de groep 10 tot 14 jaar is er niets. Maar tot hun schrik en spijt is handhaving was langs geweest met de mededeling dat dit basketbalnet langs de openbare weg stond en daarom weggehaald moet worden. Met een dwangsom voor elke dag dat het er nog zou staan.

Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. We vinden namelijk dat handhaving hier namens het College een heel slechte beurt heeft gemaakt als het gaat om samenwerking en samenspraak met inwoners die een positief initiatief nemen.

De vragen die we gesteld hebben zijn:

1a. Is het College met Lokaal Tilburg van mening dat het positief is als een buurt zelf met elkaar voor elkaar zorgt?
1b. Is dit volgens het College de juiste manier om met goedwillende en positief ingestelde buurtbewoners om te gaan?

2a. Waarom vindt het College het nodig om deze bewoners, die zelf initiatief nemen, dwars te zitten met handhaving?
2b. Waarom is het volgens het College nodig dat handhaving hier zo hard optreedt?

3a. Op de foto’s is te zien dat het geplaatste basketbalnet geen gevaar oplevert voor het verkeer. Is het College het hiermee eens?

4. Voor deze jongeren is geen voorziening van dezelfde soort en voor dezelfde leeftijdsgroep in de omgeving te vinden.
4a. Waarom is nog altijd niet ingegaan op de vraag van de bewoners. Het gaat immers om een kleinschalige voorziening.

5. Er is tot op heden geen gesprek geweest met de bewoners over de ontstane situatie. Is het College bereid om:
5a. Zo snel mogelijk met de bewoners EN jongeren in gesprek te gaan over een voorziening voor sport, spel en bewegen in de directe omgeving?
5b. Het basketbalnet te gedogen totdat een alternatieve oplossing is bedacht en in uitvoering is gebracht die voor alle betrokkenen afdoende is?

Naschrift

Naar aanleiding van onze vragen en berichtgeving in het Brabants Dagblad heeft de heer Castelijns opnieuw bezoek gehad. De brief met dwangsom die aan de paal van het basketbalnet hing, is verwijderd en het basketbalnet mag voorlopig blijven staan.

Dank u voor het delen!