Vrijdag 22 april werden we onaangenaam verrast door een brief en een besluit van het College over Den Ophef, de brug over de Piushaven die we 9 jaar geleden in gebruik mochten nemen. Een opeenvolging van defecten en gebreken vragen een reparatie van maar liefst 900.000 Euro. Maar de brief en het besluit laten ons met meer vragen dan antwoorden achter. Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College voor meer opheldering.

Uit het Collegebesluit en de Raadsbrief van 19 april 2022, gepubliceerd op 22 april 2022, hebben wij geleerd dat meerdere gebreken zijn geconstateerd aan Den Ophef, waarbij de raadsbrief meer vragen oproept dan beantwoordt.

1. Het eerste defect – lekkages in de kokerbalken – werd al in 2018 geconstateerd en in 2019 is de aannemer DJK Zuidbroek B.V. hiervoor aansprakelijk gesteld. Dit is door de arbitrage toegewezen maar de schikking is nooit ondertekend.
1a. Waarom is dit niet ondertekend?
1b. Wie is hiervoor verantwoordelijk?
1c. Wat gaat u doen om deze aansprakelijkstelling alsnog uit te voeren?

2. Voor zover wij hebben kunnen nagaan in onze dossiers, is de raad hierover nooit geïnformeerd. De enige vermelding van DJK Zuidbroek B.V. in de stukken is van de onderhandse aanbesteding in 2012.
2a. Waarom is de raad hierover in 2018 en 2019 niet volledig geïnformeerd?
2b. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat dit eerste gebrek pas 5 jaar na de oplevering aan het licht is gekomen?
2c. Het is nu 2022. Moeten wij uit uw brief concluderen dat dit gebrek op dit moment nog steeds niet is opgelost?
2d. In hoeverre staan de later geconstateerde gebreken in verband met dit eerste geconstateerde gebrek (zie vraag 1)?

3. Hollandia Services B.V., dat verantwoordelijk is voor het onderhoud, heeft vervolgens twee andere gebreken ontdekt.
* De warmte-uitzettingscapaciteit van de brug is onvoldoende.
* Er zit speling bij de draaipunten van de brug.
3a. Wanneer PRECIES heeft Hollandia Services B.V. deze gebreken gemeld bij de gemeente Tilburg?
3b. Kunnen we concluderen dat deze gebreken een gevolgschade zijn van het eerste gebrek? (Immers: lekkende kokerbalken van staal kunnen gaan corroderen, waardoor uitzetting wordt vergroot.)

4. Het College kiest ervoor om Hollandia Services B.V. de brug te laten repareren via (opnieuw) een onderhandse aanbesteding. College schrijft: “Wij hebben besloten alle werkzaamheden enkelvoudig op te dragen aan Hollandia Services omdat dit bedrijf de brug goed kent, dit een efficiënt herstel van de brug bevordert en versnippering van verantwoordelijkheden voorkomt.”
4a. Waarom denkt het College dat een enkelvoudig onderhandse aanbesteding aan hetzelfde bedrijf de beste manier is om de problemen op te lossen?
4b. Wat zijn de gevolgen van dit besluit voor de eerder gemaakte afspraken met aannemer DJK Zuidbroek B.V. en de daarop volgende schikking en aansprakelijkheid stelling?
4c. Heeft u overwogen om een onafhankelijk expertise-onderzoek – bij wijze van second opinion – te laten uitvoeren, om er zeker van te zijn dat betrokken partijen de feiten juist vastgesteld hebben? (Wij denken hierbij aan bijvoorbeeld de ‘Bruggenstichting’, waar veel kennis aanwezig is en die geen winstoogmerk heeft? Link: https://www.bruggenstichting.nl/over-de-bruggenstichting ). Zo nee: graag een onderbouwing waarom!

5. Artikel Omroep Brabant, 24 april j.l; “Reparatie Tilburgse probleembrug D’n Ophef kost bijna 1 miljoen”;
In dit artikel wordt gesproken over dat “de gemeente zelf ook steken heeft laten vallen in haar rol als toezichthouder”. Zowel in de Raadsbrief als in het Collegebesluit valt hier echter nauwelijks iets van terug te vinden.
Herkent het College zich in deze kritiek op het gebrek aan en/of expertise van de toezichthouder?
Zo ja, welke lessen zijn hieruit getrokken en vertaald in gemeentelijk beleid?
Zo nee, met welke argumenten onderbouwt u het afwijzen van deze kritiek?

Dank u voor het delen!
Een gedachte over “Lokaal Tilburg stelt vragen over de ophef over Den Ophef”
  1. Dat krijg je als je niet leert van je fouten! Kormelink is óók de ontwerper van de draaiwoning op de Hasseltrotonde! Ook dáár fouten in ’t ontwerp, maar dat neemt niet weg dat ook de constructeur de ontwerpfouten had moeten opmerken. Ik ken Kormelink als prominent aanwezig bij zijn eigen projecten (en da’s natuurlijk z’n goed recht!) maar als hij vervolgens dominant aangeeft hóé te produceren dan is het niet alleen een constructeursfout!!!

Reacties zijn gesloten.