Eind maart 2022 werd de nieuwe gemeenteraad geinstalleerd en de toespraak die burgemeester Theo Weterings daarbij gaf, onderschrijven wij van harte! Daarom delen we deze integraal heel graag via deze weg.

Beste Tilburgers thuis, beste aanwezigen, zeer geachte raadsleden,

Vandaag zijn we bij elkaar in deze raadszaal voor een heuglijk moment… de installatie van u… dit nieuwgekozen gezelschap… als nieuwe gemeenteraad van Tilburg voor de periode 2022 – 2026.

U staat vandaag aan het begin van een mooie reis. En ik beloof u nu alvast prachtige uitzichten. Ondersteund door de griffier en de griffiemedewerkers mag ik uw reisleider zijn.

Ik heb dit bijzondere moment in mijn carrière al heel wat keren mee mogen maken. Niet alleen als raadslid, hier in Tilburg, inmiddels 40 jaar geleden, ook in Diemen en in Rijswijk.

In 2001 begon ik aan mijn eerste ambtsperiode als burgemeester in Beverwijk en de snelle rekenaars onder u weten dan dat uw gezelschap de 6e raad is die ik mag installeren. Elke keer is het een bijzondere gelegenheid. Een memorabel moment, zeker voor u als nieuw benoemde raadsleden die de eed of belofte afleggen. En toch voelt het vandaag ook voor mij als een extra bijzonder moment. Ik leg u uit waarom.

U bent democratisch gekozen. U heeft uw standpunten tijdens de verkiezingen en misschien al ver daarvoor op allerlei momenten over kunnen brengen. U heeft op diverse plekken in de stad debatten gevoerd. U bent misschien geïnterviewd, gefotografeerd, gefilmd… Al die keren kon u in vrijheid uw mening en uw ideeën delen. En tijdens de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart heeft uw achterban met een rood potlood het rondje bij uw naam in mogen kleuren.

Zonder angst
En zonder dwang.

We zijn de voorbije jaren veel vanzelfsprekend gaan vinden. Democratische verkiezingen. In vrijheid streven naar geluk. Een leven zonder angst… Wat er nu gebeurt in de Oekraïne laat zien dat álles wat je zo vanzelfsprekend vindt, kwetsbaar is.

Beste mensen, dat u hier nu bent is allerminst een vanzelfsprekendheid. Het is een verworvenheid waar we ons iedere dag bewust van moeten zijn. Iets waar we met elkaar voor moeten blijven strijden.

Goed, terug naar uw installatie en de start van uw reis.

Een aantal van u kent dit moment al, heeft het al een keer eerder meegemaakt. Echter voor de meeste onder u, een nipte meerderheid van precies 23 raadsleden, is het nieuw.
Maar of je nu een ervaren politicus bent met een lange staat van dienst… Of juist een beginnend raadslid. Voor u allemaal geldt… Vandaag markeert het begin van een belangrijke periode in uw leven. Een periode waarin u in de unieke gelegenheid bent om beslissingen te nemen voor onze gemeente. En voor uw stads-, wijk- of dorpsgenoten.

Het raadswerk is een dankbare taak, maar kent ook heuvels en dalen. Het is hard werken. U moet soms flink trappen en tegen die steile berg op fietsen terwijl u het gevoel heeft dat de rest van uw reisgezelschap al op een terrasje zit.

Maar het is ook een taak die u veel voldoening zal geven. Want de grote en kleine beslissingen die u de komende vier jaar neemt als Tilburgse raad vormen onze gemeente. Uw beslissingen dragen direct bij aan het welzijn en levensgeluk van Tilburgers. Sommige beslissingen die u neemt hebben over drie of vijf generaties misschien nog steeds effect.

Voelt u de druk op uw schouders… mooi. Want de taak die u wacht, vergt uw volle aandacht.

Tilburg is een gemeente die leeft en bruist. Een stad in ontwikkeling en een stad van makers, met een gemeentebestuur dat eraan hecht dat iedereen zich kan
ontwikkelen. Met oog voor de toekomst. Een veilige gemeente waar wederkerigheid en respect belangrijk zijn en waar mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

En om dat Tilburgerschap verder vorm te geven, moet u met elkaar invulling geven aan deze ontwikkelingen. Ik vat ze bondig voor u samen. Het gaat om de beweging naar een inclusieve stad. Een duurzame stad. Naar een vitale stad. Maar ook naar een stad waarin we samen optrekken en waar de gemeente én u, de raad, heel dicht bij de burger staan.

Ik noem graag wat voorbeelden van de inspanningen die we de komende raadsperiode met elkaar mogen verrichten op die vlakken.

Waar ik enorm trots op ben in onze gemeente, en ik hoop dat u dat gevoel herkent en met mij deelt, is de saamhorigheid. Voortdurend zie ik allerlei initiatieven
ontstaan die bijdragen aan de gezondheid en het geluk van Tilburgers. Wij Tilburgers omarmen dat soort initiatieven direct. We zetten er met trots en enthousiasme onze schouders onder. Ik hoop daarom ook dat u als raad de gelegenheid neemt om ervoor te zorgen dat Tilburg voorop blijft lopen bij het vormgeven aan een mensgericht sociaal beleid, gebaseerd op vertrouwen. Daar is veel te doen.

Zo staan we met elkaar voor de taak om te investeren in wijken waar dat éxtra nodig is. Laten we blijven werken aan een gemeente met mogelijkheden voor iedereen. Waar kansen centraal staan. Waar we aandacht hebben voor de jeugd. Waar zowel de raad als de gemeentelijke organisatie dicht bij de mensen staan.

Verbetering van de relatie tussen overheid en burger, tussen u als volksvertegenwoordiger en de Tilburgers zal de komende vier jaar de volle aandacht van ons allen moeten krijgen.

In de afgelopen raadsperiode heeft het onderwerp inwonersparticipatie hoog op de agenda van raad en college gestaan. Er zijn goede plannen ontwikkeld om de Tilburgers in de wijken en dorpen meer te betrekken, meer invloed te geven bij wat er in hun directe omgeving gebeurt. We kunnen er niet omheen, de opnieuw lage opkomst bij de raadsverkiezingen van twee weken terug, geeft aan dat er nog veel werk te verrichten is.

De relatie tussen overheid en burger staat onder druk, ook in Tilburg. De opkomst van 40,1 procent in onze gemeente laat zien dat onze inwoners zich onvoldoende aangesproken voelen door zaken waar wij als gemeentebestuur voor staan. Landelijk onderzoek door de NOS naar de lage opkomst liet onder meer zien dat 27 procent van de kiezers weinig vertrouwen heeft in de gemeentelijke politiek.

Het is aan u en mij, straks samen met het nieuwe college om dat vertrouwen te vergroten. Dat doet u samen met alle mensen die in dit gebouw werken. Vertrouwen winnen begint met goed luisteren. Horen wat er gezegd wordt. En daar iets mee doen. Ik nodig u dan ook uit om niet alleen te praten de komende vier jaar. Maar ook om heel veel en heel goed te luisteren.

Naar mij uiteraard, vooral als het gaat om de orde in de vergaderingen. Maar veel belangrijker, vooral te luisteren naar de burger, de Tilburger.

Tot slot…
Ik kijk ernaar uit om u als raad én u als raadsleden beter te leren kennen. De afgelopen twee jaar vonden veel contacten digitaal plaats. Ik denk dat u het herkent. Dat is niet ideaal.
Nu de beperkingen opgeheven zijn, wil ik u graag persoonlijk ontmoeten en kunt u gezamenlijk aan de slag. Afgelopen maandag hadden wij al een eerste ontmoeting met elkaar. Wat mij betreft een zeer plezierige ontmoeting, inspirerend en open.

Naast gezamenlijke ontmoetingen, wil ik u ook graag persoonlijk beter leren kennen. Graag ga ik met u individueel op pad naar een plek in Tilburg die voor ú belangrijk is. Dat mag een tribune zijn. Een plein, een moestuin, een vereniging, een podium… iets waar u warm voor loopt, waar uw Tilburgse hart sneller van gaat kloppen.

U bepaalt het doel van dit onderdeel van onze reis. Ik ben heel benieuwd waar u me naartoe gaat brengen.

Zoals ik óók heel benieuwd ben naar waar wij gezamenlijk Tilburg met elkaar naartoe gaan brengen in deze raadsperiode tot maart 2026. Ik wil u geweldig veel plezier en succes wensen bij de unieke reis die we vanaf vandaag samen aangaan.

En als ik u dan tot slot in mijn rol als reisleider nog één tip mag geven…

Vergeet nou de komende jaren vooral niet om onderweg ook af en toe van het uitzicht te genieten. Neem de tijd en de rust om eens om u heen te kijken. Geniet van al het moois dat u met elkaar bewerkstelligt.

Ik wil maar zeggen… uw bestemming ligt niet in uw herverkiezing over vier jaar. Uw bestemming is de reis zélf en de vele mooie ontmoetingen die u kunt hebben met Tilburgers in hun eigen wijk of dorp waar ze vaak zo trots op zijn.

Dank u voor het delen!