Eric Roels (06-03-1954)
Econoom.

Bij gemeenten werkzaam geweest als concerncontroller, leidinggevende en gemeentesecretaris. Grote projecten waren openbare ruimte, integratie sociale werkvoorziening met sociale zaken, organisatie en uitvoering van Wmo en Jeugdzorg voor 5 gemeenten en inwonersparticipatie. Vanaf eind 2018 burgerraadslid met de portefeuilles sociaal domein van kinderen, volwassen tot en met ouderen, bestuur en regionale samenwerking, financiën en speciaal aandachtsgebied inwonersparticipatie.

Dank u voor het delen!