De laatste weken is er sprake van een golf aan illegale graffiti; het besmeuren en bekladden van straatmeubilair, (winkel-)panden, muren, maar ook particuliere woningen en eigendommen. Bij onze ondernemers en inwoners neemt de irritatie en ergernis hierover steeds grotere vormen aan. Samen met onze collega’s van PvdA en 50plus hebben we een voorstel (motie) ingediend om te vragen om aanpak.

Inwoners en ondernemers melden de vernielingen aan de gevels nog nauwelijks “omdat er toch niets mee gebeurt”. De individuele kosten voor het laten reinigen van een gevel lopen ondertussen al gauw in de honderden euro’s en zijn daardoor vaak niet meer op te brengen.

Ook de winkellinten in de gemeente roepen op meer aandacht te geven en inzet te plegen, door een meer frequente en structurele aanpak. Twee keer per jaar reinigen is ook hier volstrekt ontoereikend. Op social media wordt gezinspeeld op een harde aanpak van deze vandalen, en er wordt zelfs gedacht aan het uitloven van een beloning voor tips die kunnen leiden tot het afrekenen van de geleden schade. In een aantal andere gemeenten is ondertussen sprake van een veel (pro-)actiever beleid met betrekking tot graffiti- en plakvandalisme.

Wij denken dat de vijf sporen aanpak van het “Meldpunt Graffiti” van gemeente Den Haag een voorbeeld zou kunnen zijn voor onze gemeente. Deze vijf sporen aanpak gebaseerd is op het gratis verwijderen van illegale graffiti, maar dat er ook sprake is van voorlichting en preventie. Wij willen graag dat het College in navolging van de succesvolle vijf sporen aanpak in Den Haag de nieuwe Raad voor het zomerreces een “Plan van Aanpak graffiti- en plakvandalisme” voorlegt waarin een pro-actiever beleid wordt voorgesteld.

We hebben uiteindelijk de motie niet in stemming gebracht, want de wethouder zegde toe om met een Plan van Aanpak te komen.

2022-02 - Motie Vreemd ad Orde vd dag_punt 20_LT_50PLUS_PvdA_graffiti
Dank u voor het delen!