In de raadsvergadering van 7 februari 2022 hebben we een motie ingediend om een Volggroep Stedelijke Ontwikkeling in te stellen.

De bedoeling hiervan is dat de gemeenteraad dan beter zicht kan houden op alle nieuwbouwprojecten die we nog de komende jaren tegemoet gaan zien. Het gaat bijvoorbeeld om projecten als: Puijacker, Kenniskwartier, Duvelhok, Museumkwartier, Stappegoor en Smariusterrein.

Tijdens het debat over het bouwprogramma en leefomgeving Puijacker op 24 januari jl. is gebleken dat de gemeenteraad van tevoren betrokken wil zijn bij stedelijke ontwikkelingen en deze goed wil kunnen volgen. Ook willen we dat inwoners van begin af aan worden betrokken, soals we al eerder met ons initiatiefvoorstel ‘Actieplan Inwonersparticipatie’ hebben bepleit.

We zijn dan ook zeer blij en dankbaar dat de voltallige raad onze motie niet alleen heeft gesteund, maar ook mede heeft ingediend.

2022-02 - motie vreemd ad orde vd dag_punt 19_LT_D66_LST_CDA_VVD_GL_SP_ONS TILBURG_PvdA_50PLUS_GJ_Volggroep Stedelijke ontwikkeling
Dank u voor het delen!