Toegegeven: de eer van het initiatief komt onze collega’s van d66 toe, maar we zijn blij dat we samen onze ondernemers door de Coronacrisis kunnen helpen!

Met een motie hebben we het College gevraagd om een herstelprogrammaregeling voor te leggen aan de raad waarmee projecten en initiatieven vanuit lokale ondernemers en organisaties, die bijdragen aan de revitalisering van de lokale economie kunnen worden ondersteund. En om hierbij partners als Station88, BMT, de lintenmanager, Ondernemersfonds Tilburg, St. Retailplatform Tilburg en de onderwijsinstellingen te betrekken.

Door de coronacrisis – en de meest recente lockdown in het bijzonder –  hebben veel lokale ondernemers en organisaties financiële en sociale schade geleden. En dat terwijl de steunpakketten, voor zoverre ondernemers en organisaties ervoor in aanmerking zijn gekomen, voornamelijk gericht waren op het compenseren van financiële schade of het afsluiten van leningen.

Wij vinden dat de gemeente naast de compenserende maatregelen ook de rol van aanjager zou kunnen pakken voor acties die gericht zijn op herstel van de lokale economie. En met name de groep starters is in het bijzonder geraakt door minder toegang tot sommige steunmaatregelen en heeft door de beperkingen nauwelijks kunnen bouwen.

2022-02 - Motie_6_1_D66_LT_revitale stad steun
Dank u voor het delen!