Maandag 24 januari 2021 was er een ingelaste raadbijeenkomst en een debat over project Puijacker. Dat was op initiatief van de SP, CDA, LST en Lokaal Tilburg. Na gesprekken met de bewonerscommissie, de wijkraad en het bijwonen van de door de ontwikkelaar georganiseerde informatiebijeenkomsten, zijn ook wij als fractie van Lokaal Tilburg overtuigd dat een ontwerp voor 160 woningen op deze locatie onacceptabel is.

Wij zijn het met de bewoners eens
Wij delen met de omwonenden de zorgen over de effecten op de omgeving, de leefbaarheid van de wijk, het gebrek aan groen en speelruimte, de (verkeers-)veiligheid en het gebrek aan informatie voor – en overleg met – de omwonenden. De participatie, het betrekken van inwoners bij dit soort ontwikkelingen, is naar onze mening volstrekt onvoldoende geweest.

Terug naar de tekentafel
Tijdens het debat hebben wij met steun van onze collega raadsleden de wethouder ervan kunnen overtuigen dat het noodzakelijk is om nog een keer kritisch naar het ontwerp Puijacker te kijken. Het Brabants Dagblad schreef daar op 25 januari een stuk over (“Ontwerp voor woningbouw terug naar de tekentafel”).

Volggroep
Lokaal Tilburg heeft ook het voorstel gedaan om een zogenaamde “Volggroep Stedelijke Ontwikkeling”, te benoemen. Die volggroep bestaat uit een aantal raadsleden die het verdere proces rondom de besluitvorming goed gaan controleren. Hierbij zal vooral de participatie, het betrekken van jullie als omwonenden bij de verdere uitvoering, alle aandacht krijgen.

Link naar artikel van Brabants Dagblad: Ontwerp Puijacker terug naar de tekentafel. Alleen te lezen met een abonnement.

Dank u voor het delen!