Gemeente Tilburg maakt sinds geruime tijd gebruik van FIXI, een applicatie waarmee inwoners melding kunnen doen van allerlei zaken die zij tegenkomen. Van kapot straatmeubilair tot overlast en van hondenpoep tot onveilige situaties. En heel veel inwoners maken hier gebruik van.

Echter, verwacht mag worden dat de FIXI-app wél veilig omgaat met de gegevens van de melder en getuige de volgende anekdote is hier twijfel over ontstaan. Veiligheid is voor veel mensen ook een gevoel.

Een melding wordt gedaan over een scheef gereden lantaarnpaal in een woonwijk. Een bedrijf komt namens de gemeente Tilburg langs en doet niets. De reactie in de app is dat het is afgehandeld. De melder reageert hierop dat het bedrijf niets heeft gedaan en dat het probleem er nog steeds is. Vervolgens wordt de
melder gebeld door het bedrijf dat de reparatie moet uitvoeren.

Het gesprek start met: “U had een klacht over ons……”

Daarom heeft raadslid Hans van de Ven namens Lokaal Tilburg de volgende Artikel 40 vragen gesteld aan het College:

  • Wat is bij u bekend over deze werkwijze (doorgeven persoonsgegevens inwoners aan ingehuurde onderhoudsbedrijven etc.) bij de afhandeling FIXI-meldingen?
  • Wat vindt u van deze werkwijze, is het doorgeven van persoonsgegevens niet strijdig met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en privacy rechten?
  • Bent u bereid om uw werkwijze bij de afhandeling FIXI-meldingen aan te passen om toekomstige ‘privacy-incidenten’ te voorkomen?
Dank u voor het delen!