De financiële tekorten op de Jeugdzorg zijn nog altijd niet opgelost en uit een artikel van Binnenlands Bestuur blijkt dat dit niet alleen een Tilburgs probleem is, maar dat alle gemeenten hiermee te maken hebben. Afgelopen week is er een VNG Congres geweest waarbij ook de financiële gevolgen van het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet besproken zijn. De VNG is de Vereniging van Nederlandse gemeenten.

Gemeenten zijn erg boos op het nieuwe kabinet en om de bezuinigingen die in het coalitieakkoord staan opgenomen op de Jeugdzorg. Er is nog veel overleg nodig met het kabinet om enigszins bij elkaar te komen. Duidelijk is dat we steeds meer geld tekort komen.

Denk daarbij onder andere aan de landelijke bezuiniging van 500 miljoen Euro op de jeugdzorg. In strijd met het advies van de commissie van wijzen en de VNG. De opschalingskorting die niet van tafel is (bevroren), extra middelen stimulering woningbouw met een sigaar uit eigen doos (korting gemeente-fonds en introductie specifieke uitkering) etc.

Voor Lokaal Tilburg zijn dit meer dan genoeg redenen om aan het College vragen te stellen.

1. Op welke wijze gaat de gemeente Tilburg de druk richting het Rijk vergroten om de financiële pijn te verzachten?
2. Hoe komt ons geactualiseerde financieel beeld eruit te zien als rekening wordt gehouden met de gevolgen van dit nieuwe kabinetsbeleid?
3. Is het mogelijk in maart al een geactualiseerd financieel beeld beschikbaar te hebben, mede met het oog op de onderhandelingen voor een nieuw Bestuursakkoord?

Dank u voor het delen!