Medisch goedgekeurde mondneusmaskers type 2 worden sinds de persconferentie van het Kabinet van 14 januari 2022 geadviseerd in alle publieke binnenruimtes en op tal van andere locaties, ook buiten. Ook is bij medische mondkapjes het advies om deze maximaal 3 uur te dragen.

Deze mondkapjes type 2 zijn echter veel duurder dan de zelfgemaakte of “huis-tuin-en-keuken mondkapjes” die nu nog veel worden gebruikt.

Voor mensen met een heel klein budget is het daardoor niet op te brengen deze duurdere mondkapjes aan te schaffen. Het gevolg is dat nog meer sociale uitsluiting dreigt. Daarnaast zal een en ander de weerstand tegen het gebruik van een mondkapje nog verder in de hand werken.

Daarom vraagt Lokaal Tilburg aan wethouder Esmah Lahlah om medische mondkapjes zelf (groot) in te kopen, en deze te verdelen onder inwoners die deze zelf niet kunnen betalen. Verdeling zou in dat geval bijvoorbeeld kunnen gebeuren via de Voedselbank, de Quiet Community, Stichting Broodnodig / Poels, et cetera.

Al eerder heeft het college actie ondernomen om mondkapjes toegankelijk te maken voor inwoners. Zie ook deze brief van wethouder Lahlah aan de raad van 15 oktober 2020.
Nu worden er nadere eisen gesteld aan het gebruik en de kwaliteit van mondkapjes. Zoals te lezen is op de website van de Rijksoverheid.nl. Het verstrekken van deze medische mondneusmaskers via bijvoorbeeld de Voedselbank, St. Broodnodig, Poels etc. kan het draagvlak en gebruik onder minima bevorderen.

Bovendien willen we voorkomen dat mensen met een laag inkomen eerder ziek worden van Covid-19, doordat ze de juiste mondneusmaskers niet kunnen betalen.

Dank u voor het delen!