In maart 2021 werden omwonenden en ondernemers van het Duvelhok/Duveldorp onaangenaam verrast met de plannen om op het huidige parkeerterrein zo’n 200 appartementen te realiseren. En ook nog een woontoren van 70 meter hoog. Lokaal Tilburg verdiepte zich in de plannen en de bezwaren, en dat heeft er mede toe geleid dat de ontwikkelaar terug naar de tekentafel moet. Het nieuwe plan wordt nu samen met de bewoners ingevuld.

Voor de omwonenden en de ondernemers in de buurt was het wel duidelijk: het plan was een regelrechte aantasting van hun woongenot. “Wij verwachtten dat er – volgens de gemaakte afspraken – grondgebonden woningen gebouwd zouden worden. Huizen die passen in onze straat en bij de fabriek en de fabrikantenwoningen. Maar het plan dat we zagen, paste daar helemaal niet bij.”

Daar kwam bij dat het in eerste instantie ook helemaal niet de bedoeling was dat het plan ook retail en horeca zou bevatten, terwijl dat wel het geval was.

“Zoveel mensen op zo weinig plek, dat kán toch helemaal niet!”

De bewoners voelden zich overvallen door de plannen en maakten dat ook heel duidelijk aan de gemeente. Lokaal Tilburg verdiepte zich in de bezwaren en klachten van de buurt en ging met de bewoners in gesprek. Fractievoorzitter Frans van Aarle: “Inwonersparticipatie staat bij ons centraal. Daarom zijn we gaan luisteren naar het verhaal van de bewoners. We hebben hen laten vertellen waarom ze precies tegen de plannen waren en zijn daar vervolgens mee aan de slag gegaan.”

Samen met een aantal andere politieke partijen heeft Lokaal Tilburg het onderwerp daarna geagendeerd bij de gemeenteraad. De bespreking ervan was op 15 november. Twee weken daarvoor, op 1 november, bracht de raad een enorm goed bezocht werkbezoek aan het Duvelhok/Duveldorp.

Tijdens de bijeenkomst op 15 november gaf de gemeente uitleg over de stand van zaken en ook over de inwonersparticipatie. Frans van Aarle: “Al in juni had de gemeente aangegeven dat – voor er over het plan kon worden besloten – eerst meer onderzoek noodzakelijk was. Daarom was de raad ook heel duidelijk: de plannen moeten sámen met de omwonenden en ondernemers worden ontwikkeld en ingevuld.” Op dit moment passen de plannen niet in de omgeving en daarom moet de ontwikkelaar terug naar de tekentafel.

“We zijn blij met deze eerste stap. Voor ons is het belangrijk om samen vorm te geven aan de plannen, en om als bewoners zo goed mogelijk te worden betrokken en op de hoogte te worden gehouden.”

Frans van Aarle: “Ook als Lokaal Tilburg zijn we natuurlijk heel blij dat, mede door onze inspanningen, omwonenden en ondernemers serieus worden genomen. En dat ze nu vanaf het eerste stadium mogen meedenken en aangeven wat voor hen acceptabel is. Uiteraard gaan we het verdere proces nauwgezet volgen. Zowel in de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoering.”

Dank u voor het delen!